Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK

12. 08 2010 | Advokátní kancelář Brož - Sokol - Novák byla v roce 1992 založena advokáty JUDr. Janem Brožem a JUDr. Tomášem Sokolem jako Advokátní kancelář Brož & Sokol. Uvedení advokáti založili společnou advokátní kancelář po své dlouholeté samostatné advokátní praxi. JUDr. Jiří Novák se stal později třetím partnerem a od roku 1999 také přešla advokátní kancelář na svůj současný název.

Advokátní kancelář Brož - Sokol - Novák byla v roce 1992 založena advokáty JUDr. Janem Brožem a JUDr. Tomášem Sokolem  jako Advokátní kancelář Brož & Sokol. Uvedení advokáti založili společnou advokátní kancelář po své dlouholeté samostatné advokátní praxi. JUDr. Jiří Novák se stal později třetím partnerem a od roku 1999 také přešla advokátní kancelář na svůj současný název.

Od založení advokátní kanceláře je její sídlo v objektu na současné adrese. S nárůstem činnosti, šíří nabídky právních služeb a i nárůstem klientely došlo i k tomu, že byla budována další pracoviště advokátní kanceláře. V současné době má kancelář dvě pobočky, jednu prospecializovanou agendu také v obvodu Prahy 2, a další pobočku v objektu v Přerově.

Partneři advokátní kanceláře jsou rovněž zapsáni jako advokáti u Slovenské advokátní komory a pro poskytování právních služeb na území Slovenské republiky působí se sídlem v Bratislavě.

Tato dislokace umožňuje poskytovat právní služby v nejširším spektru a má vliv i na optimální dostupnost pro klienty, kteří služeb advokátní kanceláře využívají. Všechna pracoviště advokátní kanceláře jsou vzájemně propojena on-line.

Poskytujeme právní služby v poměrně širokém spektru platného práva a území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého - civilního, zejména občanského a obchodního, a v oblasti práva veřejného, zde zejména trestního. Kromě zcela obecné agendy naši advokáti řeší problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob, převody nemovitostí, zakládání obchodních společností včetně sepisu jejich stanov, případně posouzení stanov a řízení valných hromad. V oblasti trestního práva se naši advokáti dlouhodobě zabývají obhajobami ve složitých trestních věcech souvisejících s podnikáním a ekonomickými aktivitami obecně.

Naši advokáti poskytují právní služby i v dalších oblastech práva, jako je například rodinné právo, právo konkurzní, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně. Speciálním zaměřením některých advokátů je problematika práva v oblasti elektroniky - počítačové právo a oblast ochrany osobnosti, resp. tiskového zákona. AK Brož & Sokol & Novák se dlouhodobě zabývá poskytováním právní služby právnickým osobám při hromadném vymáhání pohledávek, tj. v případech, kdy se počty dlužníků pohybují v tisících. Naši advokáti mají praxi v zastupování před soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního, jakož i u evropských soudních institucí. Advokátní kancelář při trvalé spolupráci s daňovými a účetními specialisty je schopna zabezpečit potřebné právní služby i v této oblasti. Právní služby jsou poskytovány nejen českým, ale i cizím subjektům, zejména ze zemí Evropského společenství.

Advokáti advokátní kanceláře působí také jako rozhodci podle zák.č .216/94 Sb.

V současné době v kanceláři působí více než 20 právníků, z nichž je 16 advokátů. Celkově se na práci advokátní kanceláře v činnostech, které zabezpečuje, podílí cca 100 osob.

Při poskytování právních služeb používá naše kancelář povolené druhy odměn ve smyslu advokátního tarifu. V naší práci se osvědčilo používání zejména hodinových sazeb odměn, přičemž jsou však využívány i další druhy odměn jako odměna paušální, odměna mimosmluvní a odměna s podílem na hodnotě věci a odměny kombinované.

U nejběžněji používané zmíněné hodinové odměny jsou aplikovány hodinové sazby, zpravidla v rozpětí od 1.500,- Kč do 5.000,- Kč. V případě zahraničních subjektů v přepočtech na dolary či eura.

Užití rozpětí hodinové sazby se odvíjí od celkové věcné i časové náročnosti věci, použití cizího jazyku či práva, toho, zda klient požaduje trvalé zastupování ve všech věcech či zastoupení v jednotlivých případech, event. toho, zda právní služba bude poskytována v sídle advokáta či se předpokládají časově náročné úkony mimo toto sídlo, zda půjde o týmovou právní službu apod.

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

Používání výše uvedené odměny pak umožňuje stanovit i případné sazby náhrad za ztráty času při jednotlivých úkonech právní služby, případně i sazby za činnosti, které přímo právní službou nejsou, ale jsou nezbytnými administrativními činnostmi a užití částky příslušné hodinové sazby by neodpovídalo odborným nárokům na tuto činnost. Klient je průběžně informován o stavu jeho věci a o činnostech pro něj jednotlivými právníky advokátní kanceláře vykonané.

Na klientem požadovanou právní službu je uzavřena smlouva, v níž je zvolen druh odměny a provedena i její specifikace. Zpravidla je požadováno i složení příslušné zálohy na poskytované právní služby.

http://www.akbsn.eu

Diskuse

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO