Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Azylový dům pro maminky s dětmi už se zimy nebojí

23. 06 2010 | Diakonie ČCE – SKP v Praze byla úspěšná v grantovém řízení charitativního projektu společnosti Siemens. Z 21 žádostí byl vybrán právě náš projekt „Teplo domova pro azyl“, ve kterém jsme požadovali příspěvek v hodnotě 50 000,- korun na nový plynový kotel pro azylový dům Ezer, v němž pobývají matky s dětmi.

Diakonie ČCE – SKP v Praze byla úspěšná v grantovém řízení charitativního projektu společnosti Siemens. Z 21 žádostí byl vybrán právě náš projekt „Teplo domova pro azyl“, ve kterém jsme požadovali příspěvek v hodnotě 50 000,- korun na nový plynový kotel pro azylový dům Ezer, v němž pobývají matky s dětmi.

Plynový kotel se porouchal o Vánocích. Ačkoliv se podařilo zajistit vytápění a teplou vodu z provizorních zdrojů, výměna 14 let starého kotle byla nezbytná. Teplo je pro matky s dětmi symbolem bezpečí a zázemí, které se pro ně Diakonie ČCE – SKP v Praze snaží vytvářet.
Azylový dům Ezer Diakonie ČCE – SKP v Praze je určen pro maminky s dětmi, které přišly o střechu nad hlavou. Funguje již od roku 1996. Ročně je zde ubytováno kolem deseti rodin s dětmi. Azyl umožňuje žít maminkám s dětmi v bezpečném prostředí po určitou dobu, kdy dojde ke stabilizaci jejich situace a řešení socioekonomických problémů rodiny. Poskytnutím azylového ubytování se také zabrání umístění dětí do ústavů, a tím se předchází jejich traumatizaci a deprivaci v důsledku odtržení od rodiny. Pokud se podaří během pobytu v azylu stabilizovat situaci rodiny, mohou děti vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. I po opuštění azylu poskytujeme rodinám následnou péči pomocí terénních pracovnic v rodinách, které je podporují a pomáhají jim zvládat situaci vlastními silami.

Příběhy s dobrým koncem:
Paní Karla má dvě dospívající dcery, které studují. Má také syna, který letos končí základní školu. Zhruba před rokem se paní Karle začalo rozpadat manželství. Muž hrál na automatech, nepřispíval na domácnost a jejich vztahy se hodně zhoršily. Nejstarší dcera otěhotněla, syn začal chodit za školu. Neměli na nájem. Muž si namluvil jinou ženu. Psychický stav paní Karly se velmi zhoršil. Napadaly ji sebevražedné myšlenky, musela navštívit psychiatra. Z důvodu tíživé bytové situace se ocitla v azylovém domě. Tady se její psychický stav velmi zlepšil. Dokázala si udržet zaměstnání a také zajistit synovu pravidelnou školní docházku. Ten byl nakonec přijat i do učebního oboru kuchař, po kterém toužil. Paní Karla kolem sebe soustředila opět celou rodinu, postavila se zpět na vlastní nohy a všichni dohromady si pronajali byt, kam ve velmi krátké době odešli.
Paní Yveta ve svých 18 letech bydlela se svým ročním synem u matky a jejího druha. Kvůli nedostatku místa spal syn v kočárku, protože nebylo kam dát postýlku. Špatné bytové podmínky se podílely na zpomalení jeho vývoje, neuměl lézt ani sedět. Situaci ještě zhoršoval jejich celkově špatný zdravotní stav. Příchod do azylového domu pro ně byl záchranou. Nejenom, že se matka uzdravila, ale její syn dohnal vývojové opoždění a nyní je z něj zdravý chlapec s dovednostmi odpovídajícími jeho věku. Čas, který maminka strávila v azylovém domě, pomohl také vykrystalizovat vztahy s rodinou a s otcem dítěte. Nyní se všichni mnohem raději podílejí na péči o malého Filípka.

O Diakonii ČCE – SKP v Praze:
Posláním naší organizace Diakonie ČCE - SKP v Praze je poskytovat pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu či následnou péči. Organizace poskytuje krizovou psychosociální pomoc a poradenství, sociální, pečovatelské a ošetřovatelské služby každému, kdo pomoc potřebuje.
http://skp.diakoniecce.cz

O Fondu pomoci:
Filantropická činnost je jednou ze základních složek konceptu společenské odpovědnosti společnosti Siemens. V červnu 2004 byl založen charitativní projekt Siemens Fond pomoci. Jeho cílem je sjednotit veškeré charitativní dary společnosti poskytované neziskovým organizacím na území celé České republiky. Za dobu fungování projektu společnost Siemens obdržela 1650 žádostí o příspěvek, odborná komise zasedala sedmdesátkrát a podpořila 230 projektů celkovou částkou ve výši téměř 13,5 miliónu korun.
www.siemens.cz/fondpomoci

Diskuse

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO