Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Chráníme životní prostředí

29. 06 2010 | SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., je nezisková konzultační společnost. V České republice působí od roku 1990. Posláním SEVEn je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., je nezisková konzultační společnost. V České republice působí od roku 1990. Posláním SEVEn je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie. Ve své činnosti se SEVEn, o. p. s., zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Při řešení projektů SEVEn spojuje dobrou znalost prostředí transformujících se středoevropských ekonomik se zkušenostmi a přístupy západoevropských zemí a USA.
SEVEn spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních subjektů. Jedná se především o vládní úřady, finanční instituce, průmyslové podniky, města a obce, školy, nemocnice, i výrobce a distributory energie.

NAŠE AKTIVITY:

a.    Úspory energie, energetické služby a energetický management
Energetické služby vnímáme v širokém kontextu jako efektivní nástroj ke snížení energetické náročnosti. Obdobným způsobem je tato problematika vnímána i ze strany EU, kde jsou již připravovány základy pro implementaci využívání těchto služeb do legislativních systémů jednotlivých členských zemí EU. V oblasti energetických služeb disponujeme dlouhodobými zkušenostmi, získanými z mnoha tuzemských i mezinárodních projektů. První zkušenosti s energetickými službami získávali naši specialisté již v počátku devadesátých let v USA, kde jsou tyto služby rozsáhle aplikovány.

b.    Financování projektů v oblasti energetiky
Strukturální fondy EU a jejich čerpání je v současné době velmi aktuální problematikou. V této oblasti se specializujeme na dotační tituly využitelné v oblasti výroby, přenosu a spotřeby energie. Poskytujeme zde velmi široké spektrum služeb. Našimi zákazníky jsou jednotliví žadatelé, kterým pomáháme s přípravou žádostí, ale i samotní správci programů, kterým poskytujeme servis spojený s přípravou podkladů pro efektivní alokaci dotačních prostředků.

c.    Energetické zásobování, obnovitelné zdroje energie
SEVEn se významným způsobem podílel na transformaci české energetiky. Při zpracovávání projektů v rámci liberalizace českého energetického trhu jsme čerpali z rozsáhlých zahraničních zkušeností.

d.    Nízkoenergetická architektura
Společnost SEVEn již více než 10 let působí v oblasti nízkoenergetických staveb. SEVEn působí jak ve fázi projekční, tak i realizační jako konzultant v oblasti energetických úspor. Snahou je předvést široké veřejnosti takové možnosti, které povedou ke snížení energetické náročnosti budov při minimálních nebo nulových vícenákladech oproti běžné stavbě. Ve spolupráci s architekty, předními odborníky v oboru a s mezinárodní účastí se podařilo několik takových staveb zrealizovat.

e.    Programy snižování emisí, prevence změny klimatu
Prevence změny klimatu, emisní obchodování, ochrana ovzduší a integrovaná prevence jsou oblasti, ve kterých SEVEn dlouhodobě aktivně pracuje. Zkušenosti získané z přípravy národních strategií a politik a realizace lokálních i mezinárodních projektů využíváme každodenně v prospěch našich klientů.

f.    Řízení energetických projektů v rámci mezinárodních aktivit
Společnost SEVEn poskytuje rozsáhlé služby v oblasti řízení tuzemských i zahraničních energetických projektů. Management projektů je alfou a omegou jejich úspěšného řešení. Projekty v oblasti energetiky vyžadují kvalitní znalosti technologií, ekonomických a legislativních souvislostí.

g.    Energetické koncepce, audity a studie proveditelnosti
Zpracování energetických auditů, koncepcí a studií proveditelnosti patří k našim dlouhodobě poskytovaným službám. V této oblasti disponujeme kvalitními odborníky i dlouhodobými a rozsáhlými zkušenostmi. Naše energetické audity, koncepce a studie proveditelnosti jsou vždy zpracovávány s maximálním ohledem na přínos pro zákazníka a taky, aby jejich výstupy byly jak technicky, tak ekonomicky realizovatelné.

Poradenství a vzdělávání
Energetické konzultační a informační středisko – EKIS 2009
Servisní práce pro veřejnost, která má zájem o energetické úspory, programy snižování energetické spotřeby v domácnosti a bytových domech. Poradenství se realizuje prostřednictvím osobních konzultací, telefonických odpovědí a odpovědí na emailové dotazy.

EPC při Hospodářské komoře ČR
Zástupci společnost SEVEn jsou členy Pracovní skupiny pro EPC při Hospodářské komoře ČR. Pracovní skupina usiluje o podporu a rozvoj v oblasti energeticky úsporných projektů a především o rozvoj podnikání v oblasti aplikace metody EPC (Energy Performance Contracting), kterou je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Krajská energetická agentura Jihočeského kraje
Aktivity Krajské energetické agentury Jihočeského kraje pokračovaly i v roce 2009. Hlavním zaměřením byla snaha o monitoring a snižování energetické náročnosti objektů v majetku Krajského úřadu Jihočeského kraje a poskytování poradenství obyvatelům a spotřebitelům kraje o možnostech snižování spotřeby energie a obnovitelných zdrojů energie.

Poradenství Zelená úsporám
Společnost SEVEn poskytuje poradenství k programu Zelená úsporám a to včetně zpracování odborných posudků.

Provozované weby:

www.svn.cz
Oficiální internetové stránky SEVEn obsahující informace o jeho historii, zaměstnancích, jednotlivých činnostech, novinky a kontakty.

www.studio-ned.cz
Internetové stránky studia nízkoenergetických domů slouží pro poskytování kvalifikované pomoci a služeb při rozhodování individuální výstavbě nízkoenergetických budov pro bydlení a sektor služeb.

www.uspornespotrebice.cz
Aktuální seznam energeticky nejúspornějších elektrospotřebičů dostupných na trhu v České republice.

www.uspornajizda.cz
Konkrétní a praktický návod pro snižování spotřeby paliva při jízdě osobním automobilem.

www.sec-tools.cz
Stránky projektu Sec-Tools, věnující se úsporám energie na komunální úrovni.

www.eebw.cz
Obsah a prezentace konference „Energy Efficiency Business Week“, kterou každé dva roky pořádá společnost SEVEn.

www.clearsupport.cz
V rámci evropského projektu Clearsupport vznikly webové stránky, které mají za cíl poskytnout informace o podpoře konkrétní přípravy energeticky úsporných opatření u budov zejména v majetku měst a obcí.

www.keajc.cz
Stránky Krajské energetické agentury Jihočeského kraje obsahující informace o jejích výstupech a službách.

www.epc-ec.cz
Databáze firem energetických služeb a projektů EPC a EC realizovaných v České republice.

http://www.dopravcetridya.cz/
Praktické možnosti pro snižování spotřeby pohonných hmot pro dopravní společnosti provozující nákladní automobily.

http://www.energypluspumps.eu/
Stránky evropského projektu zaměřeného na propagaci energeticky úsporných cirkulačních čerpadel.

Více na našich stránkách http://www.svn.cz

Diskuse

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO