ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR MÁ NOVÉHO PREZIDENTA

31. 10 2012 | Vítězslav Bican, ředitel jazykové agentury Channel Crossings, byl zvolen prezidentem Asociace jazykových škol a agentur ČR. Stalo se tak na pravidelném výjezdním zasedáním Rady AJŠA ČR, které se konalo ve Zlíně v druhé polovině října.

Nosnými tématy kromě volby prezidenta bylo další směřování asociace a certifikace kvality výuky členských škol, cena jako jediné kritérium u výběrových řízení a aktivity asociace směrem ke státním orgánům a zástupcům firem.

Vítězslav Bican absolvoval Masarykovu univerzitu v oborech filosofie a politologie a Vysokou školu ekonomickou v oboru podniková ekonomika a management. V současné době je doktorandem na katedře mikroekonomie VŠE pro obor Ekonomické teorie. Od roku 2007 působí na pozici výkonného ředitele jazykové agentury Channel Crossings, kde je jeho hlavní zodpovědností rozvoj společnosti, strategické řízení a finanční management podniku. Volný čas tráví nejraději s běžeckými botami na nohou.
 
 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO