Byli jmenováni noví ředitelé dvou základních škol

Radní městské části Praha 2 na svém zasedání 31. 5. 2011 jmenovali do funkce ředitele Základní školy Legerova Jiřího Trundu a do funkce ředitelky Základní školy Botičská Lenku Bourovou.

Základní škola Legerova byla dosud řízena Janou Páčovou, která je zároveň ředitelkou ZŠ U sv. Štěpána. Rezignaci na svoji funkci v ZŠ Legerova podala k 30. 5. 2011. Jiří Trunda nastupuje jako nový ředitel školy v Legerově ulici od 1. 6. 2011.

Podobná situace dosud panovala v ZŠ Botičská, jejíž ředitel Jaroslav Procházka zároveň zastává funkci ředitele ZŠ Resslova. Pracovního místa ve škole v Botičské se vzdal ke 30. 6. 2011. Lenka Bourová nastupuje do funkce ředitelky ZŠ Botičská od 1. 7. 2011.

www.praha2.cz