Bylo schváleno otevření chráněné dílny na Praze 2

Rada městské části Praha 2 na svém 11. řádném zasedání v úterý 31. května 2011 projednala a zároveň schválila pronájem nebytového prostoru v Podskalské ulici, a to pro sociálně terapeutickou dílnu.

Nebytový prostor bude sloužit jako hlavní sídlo občanského sdružení Dílny tvořivosti. V prostorách se budou pořádat aktivity sociálně terapeutické dílny, podpůrná skupina a odborné konzultace pro pečující o blízké lidi s různým zdravotním postižením, odborné semináře, či například nový projekt tréninkového pracoviště doplněný službou přechodného zaměstnání.

„Smyslem činnosti občanského sdružení, kterou rada městské části svým rozhodnutím podpořila, je zpřístupnit aktivity Dílny tvořivosti široké veřejnosti a zejména obyvatelům Prahy 2, aby lépe porozuměli potřebám spoluobčanů s různým postižením a pochopili jejich snahu pracovat a žít kvalitní život,“ vysvětlila radní Kateřina Jechová.

www.praha2.cz