Bývalá Legerova škola se začíná plnit

V pondělí 27. června 2011 se Zastupitelstvo městské části Praha 2 na svém 4. řádném zasedání vrátilo k přestěhování ZŠ Legerova do Vratislavovy ulice. Představil se nový ředitel současné ZŠ Legerova a budoucí ZŠ Vratislavova Jiří Trunda a informoval zastupitele i hosty o současné situaci.

Mezitím se daří zaplňovat prostory po dětech v Legerově ulici. Rada městské části Praha 2 souhlasila na 13. jednání (v úterý dne 28. června) s uzavřením smlouvy s Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky. „Koalice tím potvrdila, že bude objekt i nadále využíván pro vzdělávání a výchovu, tak jak jsme deklarovali při řešení situace kolem základní školy Legerova,“ uvedl zástupce starosty pro oblast školství a mládeže Jan Pech. „Pro úřad je toto řešení i ekonomicky výhodné,“ dodal Pech.

Bez odezvy nezůstalo ani avízované přemístění školy. „K zápisu do první třídy ZŠ Legerova přišlo původně jen deset dětí, loni se první třída ani neotevřela. Poté, co se rodiče dozvěděli o přemístění do klidnější oblasti pod Vyšehrad, se nám přihlásilo dalších šest prvňáků a počítám s tím, že ještě přes prázdniny přibydou. Místa máme dost,“ říká ředitel školy Jiří Trunda.

Lituje jen neobsazené druhé třídy. „To by muselo přestoupit alespoň deset žáků druhé třídy a já bych o ně stál, jinak se bohužel důsledky loňského roku potáhnou dál,“ uvedl Trunda. Nedostatek dětí ve vyšších ročnících chce řešit výukou hlavních předmětů zvlášť, a tam, kde to bude možné, sdružit třídy – například při hudební výchově či tělocviku.

www.praha2.cz