CHANNEL CROSSINGS SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA NOVÉ SÍDLO V KARLÍNĚ

Jazyková agentura Channel Crossings slavnostně otevřela své nové prostory v Meteoru Karlín.  Akce se zúčastnili významní klienti i partneři z řad jednotlivců i firem. Hosté měli příležitost nahlédnout do učeben agentury i do jejího administrativního zázemí.

Opening party zahájila úvodním slovem majitelka agentury Lenka Doležalová Pavilková spolu s výkonným ředitelem Vítězslavem Bicanem. „Posledních několik let je pro Channel Crossings obdobím růstu a prostory v Lazarské nás začaly limitovat. Hledali jsme proto místo, které nám nabídne ideální podmínky, bude dostatečně komfortní, moderní a zároveň snadno dosažitelné pro naše zákazníky,“ uvedla Lenka Doležalová Pavilková a dodala: „Karlín a oblast okolo Meteoru vnímáme jako jednu z nejdynamičtějších pražských čtvrtí, kam Channel Crossings svým charakterem určitě zapadá.“
 
Prostory v Karlíně jsou snadno přístupné, nacházejí se přímo u východu ze stanice metra Křižíkova. Všechny kanceláře i třídy jsou na jednom patře, což posiluje integritu všech služeb agentury. Společná recepce pak usnadňuje orientaci pro návštěvníky Channel Crossings a zpříjemní vstup do prostor školy pravidelným účastníkům kurzů. Nezanedbatelným efektem je i snížení nákladů na pronájem, čímž se otevřou možnosti k investování do dalších důležitých oblastí.