Církevní nemocnici poskytla Praha dotaci ve výši 950 tisíc korun

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského obdržela od pražského magistrátu dotaci téměř milion korun. Církevní zařízení za tuto částku nakoupilo potřebné nové přístroje a zdravotnické vybavení.

„Věřím, že nové přístroje a vybavení pořízené z dotace Prahy zlepší vyhlídky pacientů na rychlejší a plné uzdravení a v neposlední řadě usnadní práci lékařů, sester i dalšího personálu. Jsem potěšen, že město může pomáhat, alespoň tímto způsobem,“ uvedl radní Radek Lacko, který se stará o oblast zdravotnictví.

Nemocnice Milosrdných sester je nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy a momentálně je jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí. Tím je unikátní a pro kvalitní a specifické služby vyhledávaná.

Jelikož Nemocnice Na Františku uzavřela některá svá oddělení, Nemocnice Milosrdných sester pocítila větší zájem pacientů o služby a je schopna v případě nutnosti navýšit kapacitu svých oddělení.

„Nové přístroje i vybavení pomohou zkvalitnit péči o naše pacienty, především na lůžkách intenzívní péče, ale i na standardních lůžkových odděleních a ambulancích.  Různá zdravotní křesla, sedáky či lehátka, která slouží k manipulaci s pacienty také ulehčí práci zdravotníků při ošetřování pacientů se špatnou pohyblivostí,“ sdělil lékařský náměstek a zároveň primář interny nemocnice Jan Švejda. „Dotace nám umožnila obnovit přístrojovou techniku napříč celou nemocnicí a velmi pomoc hlavního města oceňujeme,“ dodal.