Cizinci odsouzení k delšímu vězení ztratí v ČR právo k pobytu

Cizincům, kteří byli v Česku odsouzeni za úmyslný trestný čin k vězení delšímu než tři roky nebo byli odsouzeni opakovaně, má být zrušeno povolení k pobytu. Rozhodla o tom dnes Sněmovna. Odmítla ale přikázat soudům vyhoštění recidivistů z řad cizinců. Opatření v rámci novel zákona o azylu a pobytu cizinců ještě posoudí Senát. 

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Roman Váňa (ČSSD) do novely prosadil, aby Správa uprchlických zařízení poskytovala propouštěným cizincům bez peněz cestovné 400 korun. Příspěvek jim má posloužit k přejezdu do další země a zamezit tomu, aby si peníze na cestu opatřovali drobnou kriminalitou. 
    
Sněmovna také umožnila ministerstvu vnitra, aby poskytovalo dotaci obcím, na jejichž území se nacházejí zařízení pro zajištění cizinců. Zatím na tuto dotaci ve výši osm korun na osobu a den mají nárok obce s azylovými zařízeními. Změnu, se kterou přišel předseda horní komory Jan Hamáček (ČSSD), jeho stranický kolega a ministr vnitra Milan Chovanec podpořil. 
    
Vládní návrh novely měl původně jen sladit české azylové řízení s právem EU. Počítá s tím, že cizinci by museli do budoucna dokládat, že nezavlečou do Česka infekční onemocnění. Opatření by mělo zlepšit ochranu před šířením závažných nemocí ze zahraničí. Žadatelé budou muset mimo jiné projít zdravotní prohlídkou, je-li to třeba pro ochranu veřejného zdraví. Poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková (TOP 09) úspěšně navrhla, aby pojišťovny hradily preventivní prohlídky dětí cizinců, které se po vstupu do Česka dostanou do dětských domovů. 
    
Předloha rovněž umožní zajistit žadatele v případě důvodného podezření, že by představoval nebezpečí pro bezpečnost státu. Novela dává právo odmítnout žadatele také v případě, pokud se v cizině dopustil "zvlášť krutého činu, i když byl údajně spáchán s politickým cílem". Martin Lank (Úsvit) požadoval, aby azyl nebyl udělen žádnému cizinci, který by spáchal v Česku trestný čin nebo přestupek, což ale Sněmovna odmítla. Schválila naopak návrh Zdeňka Ondráčka (KSČM), aby azylové řízení bylo zastaveno s uchazečem, který by se opakovaně nedostavil k pohovoru. 
 
zdroj: ČTK