Den otevřeného vyučování

Zajímá Vás, co a jak se učí žáci a studenti Lauderových škol? Přijďte se podívat 14. listopadu 2011 - mezi 8. a 18. hodinou Vás rádi uvítáme na jakékoliv vyučovací hodině základní školy i gymnázia.

Zajímá Vás, co a jak se učí žáci a studenti Lauderových škol?

Přijďte se podívat 14. listopadu 2011 - mezi 8. a 18. hodinou Vás rádi uvítáme na jakékoliv vyučovací hodině základní školy i gymnázia.
Podrobné rozvrhy a přípravy našich učitelů najdete od 7. 11. 2011 na www.lauder.cz .
 
Srdečně Vás zveme i na den otevřených dveří 11. ledna 2012 či na "Přijímací zkoušky nanečisto", jež se uskuteční 13. února 2012.