Právě se nacházíte:

Den španělštiny

Španělština zaujímá druhé místo mezi světovými jazyky co do počtu rodilých mluvčích, druhé místo v mezinárodní komunikaci a je třetím nejpoužívanějším jazykem na Internetu.

Proč neproměnit jeden den v roce ve světovou oslavu jazyka, který nás spojuje?

Den španělštiny vznikl jako projekt Institutu Cervantes k oslavě jeho plnoletosti, jako příležitost představit svoje sídla po celém světě a zároveň šířit španělskou kulturu na všech pěti kontinentech. Koná se od roku 2009, vždy v sobotu, která je nejblíže letnímu slunovratu. V posledních dvou ročnících se všechny Instituty Cervantes na pěti světadílech –od Sydney po Brasilii- účastnily oslav tohoto dne, aby tak vzdali hold velikosti španělského jazyka a kultur, které jsou s ním spojené.

V sobotu 18. června 2011 všechny Instituty Cervantes opět otevřou své dveře a přidají se k tomuto svátku. Kromě toho máme letos ambici přiblížit co největšímu počtu osob to nesmírné bohatství, které je spojené s naším jazykem. Proto doufáme, že budeme mít tu čest počítat s účastí známých osobností ze španělsky mluvících zemí, abychom se my, kdož máme španělštinu jako rodný jazyk, mohli cítit hrdí nejen na to, že hovoříme společným jazykem, ale také na to, že nás reprezentují výjimečné osobnosti z různých odvětví lidského vědění.

Rádi bychom, aby tato oslava napříště patřila všem nám, kdo mluvíme španělsky, abychom tak v každém roce měli jeden den, kdy bychom se cítili spojeni jazykem a kdy bychom se mohli společně podělit o naši rozsáhlou kulturu.

www.praha2.cz