Děti ze ZŠ Jana Masaryka byly v Německu

Naše škola nabízí žákům jako volitelný předmět německý jazyk. Od šesté třídy se děti seznamují se základy tohoto jazyka, z toho důvodu jsme zorganizovali pobytový zájezd do Dětského zážitkového centra KIEZ ve městě Sebnitz.

Sebnitz najdete nedaleko českých hranic v oblasti Saského Švýcarska. Samotné centrum je všestranně vybaveno nejen ubytovacími a stravovacími kapacitami, ale i širokou nabídkou hřišť, heren, učeben aj.   

Stěžejním bodem našeho programu byl kurz němčiny s rodilým mluvčím. Ve třech dvouhodinových blocích si mohli žáci vyzkoušet své jazykové schopnosti, svou pohotovost i odvahu zkusit něco nového, svůj důvtip při odhadování významů cizích slov apod. Děti rozvíjely především komunikativní schopnosti, a to nejen při kurzu, ale i při dalších aktivitách jako byl kvízový běh městem Sebnitz, při kterém hledaly určité body a luštily nápisy. Další možnost jim poskytl průvodce v Domě Afriky, v manufaktuře na výrobu umělých květin, instruktor v lanovém centru nebo plavčík v plaveckém bazénu.
 
První a poslední den jsme věnovali celodenním výletům do skalních hradů a do Drážďan, kde jsme si prohlédli Muzeum těla.
 
Z pobytu si děti přivezly první „ostré“ zkušenosti s němčinou, pěkné zážitky a deník plný nových německých slov a komentářů.