Do boje proti rakovině se zapojila i ZŠ Botičská

Květinový den, během něhož se prodejem žlutých kvítků měsíčku lékařského na stužce získávají prostředky na boj proti rakovině v České republice, se ve středu 11. května uskutečnil již popatnácté. Letos poprvé se mezi dobrovolníky pomáhající při realizaci sbírky zařadila i ZŠ Botičská. Stala se tak jednou ze 123 českých základních škol, jejichž žáci se aktivně podíleli na prodeji kytiček.

Naši základní školu mezi 11 000 prodávajícími reprezentovalo 13 dětí z 8. třídy. Kytičky nabízeli nejprve žákům a zaměstnancům školy, poté se přesunuli na Palackého náměstí a zde a v blízkém okolí s nadšením a úspěchem prodávali dál. Jejich hlavním cílem, kromě získání co největšího finančního obnosu, bylo také předání důležitých preventivních informací prostřednictvím letáků.

Pokladní vaky, do nichž kupující přispívali minimálně dvacetikorunou za jednu kytičku na fialové stužce, se rychle plnily. Svým slušným chováním a příjemným vystupováním si naši dobrovolníci zajistili dostatek zákazníků a za poměrně krátkou dobu prodali všech 449 kytiček, které měli k dispozici.

Díky ochotě a zodpovědnosti, s níž ke sbírce přistoupili, získali 2 dívky a 11 chlapců z 8. třídy ZŠ Botičská pro organizátora akce Ligu proti rakovině Praha celkem 10 507 ,- Kč.

Prodej kytiček se nejen v osmé, ale i v dalších třídách setkal s nadšením a pocity spokojenosti z uskutečněného dobrého skutku. Chtěli bychom spolupráci ZŠ Botičská s Ligou proti rakovině nadále udržovat a rozvíjet, minimálně prostřednictvím aktivní účasti v budoucích ročnících Květinového dne.

Další informace, fotografie a dojmy prodávajících dobrovolníků se nacházejí na internetových stránkách ZŠ Botičská.

www.praha2.cz