Energetické úspory jsou nutné, důležitější je ale nová výstavba

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyčlenilo na podporu energetických úspor v bytových domech celkem 4,5 miliardy korun. Zájemci o dotaci mohou získat až 32,3 procenta způsobilých výdajů. Peníze půjde využít například na zateplení obvodových konstrukcí, výměnu oken a zdroje tepla či na instalaci dalších systémů pro získávání energie. Podporu mohou získat pouze vlastníci bytových domů ležících mimo Prahu.  

„Staré bytové a zvláště panelové domy jsou energetickou černou dírou. Jakékoliv stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti jsou proto velmi žádoucí. Nelze však jen investovat peníze a čekat, že poplatky za energie výrazně klesnou. Nutná je výrazná změna užívání bytu, což bývá často velký problém. Ne každý je po letech schopen zcela změnit své návyky, typicky například omezit celodenní větrání. Mnoho lidí tak bývá zklamáno, jak málo se jejich účty za energie snížily,“ podotkl Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti EKOSPOL, která je lídrem bytové výstavby v České republice.

Korec polemizuje také s často deklarovanou návratností energeticky úsporných opatření. Některá lobbistická sdružení totiž vypočítávají, že se tyto investice vrátí už v řádu let. „Návratnost těchto stavebních úprav je i se státní podporou velmi dlouhá, určitě přesahuje horizont 10 až 15 let. Je proto otázkou, zda by se do nich lidé pustili i bez peněz ze státního rozpočtu,“ dodává Korec z EKOSPOLU.

Podle Korce by se měl stát zaměřit spíše na podporu nové bytové výstavby. „Zateplovat a rekonstruovat staré domy, které jsou mnohdy na hranici své životnosti či dokonce za ní, do nekonečna nelze. Stát a veřejný sektor v devadesátých letech minulého století bezmyšlenkovitě rozprodal svůj bytový fond a poté na jakoukoliv bytovou výstavbu zcela rezignoval. Nyní pozdě zjišťuje, že mu chybí základní síť sociálního bydlení pro krizové situace. To je oblast, kam by měl stát investovat především,“ tvrdí šéf EKOSPOLU Korec.