Hledáme pořadatele farmářských trhů na Praze 2

Tylovo náměstí se brzy stane dalším místem v hlavním městě, kde budete mít možnost nakupovat čerstvé zemědělské produkty od domácích pěstitelů a chovatelů. Záměrem městské části Praha 2 je tento prostor pronajmout pro pořádání farmářských trhů. Poptávku na jejich provozovatele schválili radní na svém zasedání 26. července 2011.

Cílem poptávky je zjistit a posoudit nejvhodnější dispozice a podmínky provozování farmářských trhů na území městské části. Nabídka musí obsahovat návrh rozsahu farmářských trhů, tzn. architektonicko-technické zabezpečení farmářských trhů a jejich průběh, a návrh organizačního zajištění trhů.

Městská část organizátorovi pronajme osm multifunkčních stánků a plochu k jejich umístění na Tylově náměstí. Další stánky stejného typu v max. počtu deseti kusů zabezpečí na svůj náklad organizátor a městská část mu pronajme plochu k jejich umístění.

„Záměrem městské části Praha 2 je rozšířit nabídku čerstvé zeleniny, ovoce a dalších produktů od českých výrobců na území hlavního města. Prostor Tylova náměstí má navíc pro tento účel dobré předpoklady – jeho historickou funkcí bylo právě pořádání trhů. Věříme, že se toto místo stane vyhledávaným cílem nejen pro obyvatele Vinohrad a okolí,“ říká starosta Prahy 2 Jiří Paluska.

www.praha2.cz