Jak budou provozovány mateřské školy o letních prázdninách?

Provoz mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 v době hlavních prázdnin v roce 2011:

Prázdninový provoz bude zajištěn následujícími mateřskými školami:

Mateřská škola „Trojlístek“, Praha 2, Kladská 25, od 1. do 22. 7.

Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37, od 25. 7. do 12. 8.

Mateřská škola jako součást Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, od 25. 7. do 12. 8.

Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1, od 15. do 26. 8.

www.praha2.cz