Jarní otevírání dětských hřišť v Praze 2

Radní MČ Praha 2 na svém zasedání 5. 4. 2011 schválili záměr uspořádat 2. ročník Jarního otevírání hřišť, které se bude konat v průběhu května a června.Sportovně-zábavná odpoledne spojená se zajímavým programem pro děti i jejich rodiče měla v loňském roce velký úspěch, a tak na ně chce městská část Praha 2 navázat i v letošním roce.

Konat se budou postupně na všech veřejných dětských hřištích, která městská část v minulých letech nechala zrekonstruovat – dvě z nich, U Vodárny a Na Výtoni, byla při loňské premiéře této akce dokonce oficiálně otevřena.

Jarní otevírání dětských hřišť se letos uskuteční v těchto termínech:

* 17. května na hřišti U Draka v Riegrových sadech
* 24. května na hřišti U Vodárny
* 7. června na hřišti v Havlíčkových sadech
* 14. června na hřišti Na Výtoni
* 21. června na hřišti Na Folimance

Hlavním cílem všech připravovaných odpolední je maximálně využít herní prvky dětského hřiště a poskytnout maminkám inspiraci, co mohou s dětmi na hřišti dělat jinak, než byly dosud zvyklé. Program je sestaven tak, aby uspokojil děti všech věkových kategorií. Hry a soutěže budou zaměřeny především pohybově (šplh, skákání, prolézání, běhání apod.), ale také tvůrčím směrem (kreslení křídou, stavby z písku, malování na obličej) a edukativně (hádanky, básničky, skládanky). Tam, kde to uzpůsobení hřiště dovolí, se uskuteční škola inline bruslení.

Pro doprovod dětí budou připraveny stánky s informacemi o aktivitách DDM Praha 2 a dalších volnočasových organizací a klubů, působících v městské části Praha 2.

www.praha2.cz