JRD a VAPIS vyvinuli nové zdivo VAPIS P10

Společnost JRD, která se specializuje na výstavbu zdravého bydlení, vyvinula ve spolupráci s firmou VAPIS vápenopískové bloky VAPIS P10. Tento inovovaný zdicí materiál s vzduchovou neprůzvučností 47 dB slouží k plošnému zvýšení akustického komfortu uvnitř bytu a ke snížení zatížení stropních konstrukcí. Díky své schopnosti akumulovat teplo navíc zajišťuje příjemnou teplotní stabilitu v interiéru. Developer plánuje nové zdivo poprvé použít ve svých pražských projektech Císařská vinice a Vital Kamýk.

„V době, kdy jsme začínali s výstavbou energeticky úsporných projektů, byl na českém trhu velký nedostatek kvalitních materiálů i technologií. Nezbývalo nám proto nic jiného, než je dovážet ze zahraničí, případně se zaměřit na jejich vývoj. A tomu jsme se nepřestali věnovat – spolu s našimi partnery – ani v dnešní době. Díky tomuto přístupu dokážeme zabezpečit, že jsou naše bytové domy nejen energeticky úsporné, ale především zdravé: s čerstvým vzduchem a světelným, tepelným a akustickým komfortem. Právě akustické a tepelně izolační vlastnosti vápenopískového zdiva VAPIS P10 nyní plánujeme použít ve dvou odlišných typech projektů – v projektu Vital Kamýk a v luxusním rezidenčním areálu Císařská vinice. Tento zdicí materiál je jakousi pomyslnou střední cestou mezi původně volenými formáty VAPIS P7 a VAPIS 11,5: má lepší akustické vlastnosti než VAPIS P7 a je o 15 % lehčí než VAPIS 11,5. Vzhledem k jeho ideálním vlastnostem ho proto můžeme využívat v rámci celé stavby,“ uvádí Jan Řežáb, majitel JRD.

Vápenopískové zdivo VAPIS P10 je zdicí materiál na bázi přírodních surovin, skládající se pouze z jemného křemičitého písku, nehašeného vápna a vody, bez jakýchkoli chemikálií a příměsí. Právě jeho složení, vysoká pevnost v tlaku a objemová hmotnost pozitivně ovlivňují jeho stavebně fyzikální vlastnosti, jako je nižší liniové zatížení na stropní konstrukci (zatížení stropu je pouze 462 kg/bm oproti 545 kg/bm u původního formátu zdiva VAPIS 11,5) a výborná zvuková neprůzvučnost 47 dB. Ta je vyšší než 44 dB u zdiva VAPIS P7. „Vzduchová neprůzvučnost (tedy schopnost stavebních prvků nebo částí budov zabránit přenosu zvuku šířícího se vzduchem) patří mezi hlavní akustické vlastnosti stavebních konstrukcí, která se vyjadřuje pomocí tzv. vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R´w udávané v decibelech. Podle současných norem musí být zvuková izolace mezi místnostmi jednoho bytu minimálně 42 dB. Zdivo VAPIS P10 je překonává o nadstandardních 5 dB,“ vysvětluje Jan Řežáb a dodává: „Každý decibel navíc se v tomto případě počítá. Ani dodržení stávajících předpisů totiž nemusí zaručit, že se budou všichni majitelé bytů cítit komfortně. A tomu chceme předejít. Hluk je totiž velmi silný stresor, jenž může vyvolávat nejen změny nálad, ale i vážné zdravotní problémy.“