Právě se nacházíte:

Klienti, dejte si pozor!

Upozornění pro klienty, kteří mají v úmyslu kupovat obchodní podíl na společnosti s ručením omezeným od společností, které se zabývají prodejem firem, tzv. Ready made.

Dle usnesení nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 282/2010 ze dne 29. 3. 2011 je rozhodnutí jediného společníka o převodu obchodního podílu neplatné, pokud není smlouva o převodu obchodního podílu sepsána formou notářského zápisu.

Od výše uvedeného data je zapotřebí u jakéhokoliv převodu obchodního podílu, i v případě převodu na jediného společníka, vyhotovit notářský zápis o této změně. Proto společnosti, které Vám nabízí odkup společnosti za tzv. cenu základní, Vám prodávají neexistující službu, která je v rozporu s právním systémem ČR a klient je uveden v omyl a celou skutečnost se dozví až dnem obdržení výzvy od soudu, který jej vyzve k doložení notářského zápisu o převodu obchodního podílu.

Výsledkem je neplatnost provedeného úkonu, vznik více nákladů a to o minimálně Kč 7.000, a k tomu spoustu vyřizování na úřadech. Což v konečném důsledku povede ke značnému zdržení zápisu změn do obchodního rejstříku.

Proto si dejte pozor!