Právě se nacházíte:

Klokánek jde do školy

Po pozitivních zkušenostech a vynikající spolupráci s MŠ Na Děkance v minulém školním roce nabízí ZŠ Botičská předškolákům z okolních mateřských škol program „Klokánek jde do školy“.

Pro děti je připraveno osm hodinových setkání, která jsou zaměřena na rozvoj, posilování, zpevňování či nápravu některých z klíčových oblastí potřebných pro úspěšný start do školních dnů.   

Adaptační program vychází z předpokladu, že dítě má do první třídy vstupovat školsky zralé, ale mělo by se také do školy těšit. Proto je třeba k ní budovat pozitivní vztah dříve, než prvního září. Myslíme si, že kvalitní příprava přímo ve školních prostorách usnadní a zpříjemní vstup do školy nejen dětem, ale i rodičům a paní učitelce. Děti se během celého programu mezi sebou vzájemně poznávají, seznamují se s třídní učitelkou, která program spolu se školní psycholožkou vede, s ostatními pedagogickými pracovníky, s prostorami celé školy včetně Centra volného času, školní družiny, školní jídelny atd. Věříme, že se tak děti lépe zapojí do třídního kolektivu, do života školy, naučí se beze studu a efektivněji komunikovat s dospělými i se svými vrstevníky.
 
Při prvním setkání každé z dětí dostane svůj klokánkovský sešit, který je připravený speciálně pro tento program, a postupně se plní úkoly, zážitky, obrázky, fotografiemi, razítky, hvězdičkami apod. Pro nejaktivnější z předškoláků jsou připraveny i „domácí úkoly“, které mohou děti ve volných chvílích dobrovolně plnit.
 
Děti mají v klokánkovi průvodce celým adaptačním programem, kamaráda a maskota. Zároveň je klokánek i symbolem jejich postupné proměny z role předškoláka ve školáka. Klokánek se na počátku adaptačního programu ještě schovává v maminčině kapse, ale po každém dalším setkání začíná jeho zvídavá hlavička více a více vykukovat, až nakonec při závěrečném slavnostním zakončení adaptačního programu, kde jsou vítáni i rodiče, vyskočí z maminčiny kapsy samostatný klokánek -  školák.
 
Podrobnější informace pro případné zájemce, včetně fotografií z loňského adaptačního programu, najdete na internetových stránkách www.zsboticska.cz.