Královský průvod z Prahy na Karlštejn

První červnový víkend se opět rozeznějí bubny a mezi svůj lid zavítá Karel IV. s chotí a svou družinou. Již po páté se totiž letos koná Královský průvod, který převáží korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn.

Průvod navazuje na skutečnou historickou tradici, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské v královské pokladnici - na hradě Karlštejně a každoročně po Velikonocích je vystavoval v Praze v katedrále sv. Víta. Návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem Královského průvodu.

Akce není jen historickou podívanou, ale především příležitostí se dobře pobavit. Na zastávkách průvodu čeká na návštěvníky po oba víkendové dny pestrý program. Obce připravují hudební či divadelní vystoupení a další zábavné akce pro dospělé i děti. Program často probíhá dlouho před příjezdem vladaře a trvá i po jeho odjezdu.

Koně jsou sice ještě ve svých stájích, ale císař a jeho dvořané si už lámou hlavy, čím svůj věrný lid překvapí. Pro letošní Královský průvod se chystá hned několik speciálních akcí na počest císařovy návštěvy.

Úplnou novinkou průvodu je pravý Rytířský turnaj, který se v Českých zemích od časů středověku odehraje vůbec poprvé! Nečekejte žádné divadlo, nahrané souboje a pády. V neděli 5. června odpoledne se na louce u mostu v obci Karlštejn utká deset skutečných kaskadérů, z nichž většina účinkovala v českých i zahraničních filmech. Deset ostřílených borců změří své síly v jezdeckých schopnostech i v umění meče. Vše pod bedlivým zrakem Karla IV., jeho choti Elišky i lidu prostého. Každý z rytířů bojuje o svou čest, ale především o slávu a privilegia obce, která jej do souboje vyslala. Půjde o napínavou podívanou a jedinečný turnaj.

Bezpečnější ale stejně napínavý souboj čeká i na lid nešlechtického stavu. V kratochvilném závodě Ženy na voze se utkají družstva jednotlivých obcí v netradiční disciplíně - závodu povozů tažených muži. Aby to závodníci měli snazší (i těžší) zároveň, budou je z taženého povozu povzbuzovat ty nejkrásnější ženy z dané obce. Soutěží se nejen o čas, ale rozhoduje také krása výzdoby povozu a originalita ženského povzbuzovaní. Nejen Rytířský turnaj ale i závod Ženy na voze proběhne během nedělního odpoledne na Karlštejně.

Ať už si počkáte, až průvod přijede do naší obce nebo se k němu přidáte kdekoli na jeho trase, můžete si být jistí, že vás atmosféra Královského průvodu přenese do středověku.