Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin získá dotaci

V úterý 14. června schválila Rada městské části Praha 2 na svém 12. řádném jednání poskytnutí účelové dotace na uskutečnění letního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin z Prahy 2.

Účelová dotace bude na letní tábor směřovat prostřednictvím Domu dětí a mládeže v Praze 2 ve Slezské ulici.

„Tábor je dostupný pro čtyřiadvacet dětí školního věku. Výběr provedeme společně se základními školami a ve spolupráci s Domem dětí a mládeže,“ uvedla Kateřina Jechová, členka rady MČ Praha 2. Dotace 100 tisíc korun umožní sociálně slabým rodinám snížit náklady na pobyt dětí na táboře, aniž by tyto rodiny byly omezeny v základních potřebách.

Výchovně rekreační tábor bude probíhat v Janských Lázních v Krkonoších v objektu Školy v přírodě Duncan. Termín 6. až 13. srpna je závazný.

www.praha2.cz