Letos se nájmy za nebytové prostory zvedat nebudou

Rada městské části Praha 2 souhlasila 3. 5. 2011 s tím, že v roce 2011 nebude u smluv o nájmu nebytových prostor uplatněna míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen.

„Praha 2 chce tímto způsobem podpořit soukromé podnikání v podmínkách městské části,“ uvedl k tomu zástupce starosty Ing. Jan Vaněk. „Další případné navýšení nájemného, jehož výše je již nyní pro nájemce na hranici únosnosti, by vedlo k ukončování nájemních smluv ze strany nájemců a pro městskou část Praha 2 by v konečném důsledku znamenalo nižší výběr nájemného za pronájem nebytových prostor.“

Míra inflace činila podle výpisu ze statistického zjišťování Českého statistického úřadu za 12 měsíců roku 2010 proti průměru 12 měsíců roku 2009 v České republice 1,5 %.

www.praha2.cz