Lidé si zaměstnání vybírají podle firemní kultury a hodnot

Business & Professional Women CR pořádala včera workshop pro všechny, kteří chtějí rozumět tvorbě firemních kultur a posilování firemních hodnot. Loredana Popasav, transformativní koučka, nás provedla programem zahrnujícím porozumění mysli, chování až po stavění agilních systémů managementu. 

Dosud se analytická psychologie zabývala otázkou, co je chybějícím článkem mezi vědomím člověka a chováním. Jak Popasav upozornila, myšlenka je tím chybějícím článkem a v novém pojetí psychologie s ní pracuje již dlouho. Celý workshop proto upozorňovala na rovnici:

myšlenka vytváří pocit = pocit vytváří chování = chování vytváří character = character vytváří kulturu

Chování, které akceptujeme a chování lidí okolo nás ve firmě utvářejí firemní kulturu a dokud nezměníme myšlení jednotlivců, celá firemní kultura se nikam nepohne. Je to dlouhodobý, ale uskutečnitelný a rozhodně velmi produktivní proces. Spokojení lidé vytvářejí obraty, spokojené klienty a kreativní řešení. 

Lidé si dnes vybírají svého zaměstnavatele právě v závislosti na jeho hodnotách a kultuře v dané společnosti. 

Vzhledem k tomu, že žijeme v tzv. VUCA světě (z anglického Volatile, Unexpected, Complex a Ambiguous - měnící se, neočekávaný, komplexní a nejednoznačný svět), musí být součástí naší firemní kultury pružnost a menší hierarchie. Mnoho rozhodovacích pozic totiž zpomalí rozhodnutí natolik, že ve chvíli, kdy ho konečně někdo učiní, je pro trh již pozdě. V úspěšných moderních firmách tedy zákonitě musí být více zodpovědnosti na jednotlivých lidech v týmu. Ti se musí cítit součástí firmy a zde se nám kruh hodnot a kultury uzavírá.

Business & Professional Women CR se věnuje mentoringu a vzdělávání žen po celý rok. Tyto aktivity vrcholí mezinárodní konferencí Equal Pay Day (27.-28.3.2020), kde je celý jeden den věnovaný mentoringu prostřednictvím 65 mentore. Loredana Popasav je již několik let pravidelnou mentorkou, neboť BPW CR nabízí vzdělání nejen v češtině, ale i v angličtině. Na již 11. ročník konference jsou nyní vstupenky v předprodeji až do konce roku zde: https://www.equalpayday.cz

Loredana Popasav je spoluzakladatelkou The Human Potential Academy, z.s., která se zabývá duševním zdravím. Jako transformativní koučka pracuje s korporacemi i jednotlivci.