Linka právní pomoci Nadace Naše dítě letos slaví 15 let

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě začala fungovat na konci roku 2005, letos tak slaví už patnácté výročí. Spolupracující odborníci na rodinné právo za tuto dobu zodpověděli bezplatně tisíce telefonických a písemných dotazů.

Na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě poskytují advokáti z České advokátní komory již 15 let bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného práva. Kterýkoliv z rodičů či prarodičů, ale i jiných rodinných příslušníků má možnost získat zdarma odbornou radu v oblasti právní ochrany nezletilých nebo pomoc s řešením problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi. 

Nejčastější dotazy směřované na Linku právní pomoci se týkají sporu rodičů o výchovu a výživu nezletilých dětí při a po jejich rozvodu/rozchodu (35 %), velmi časté jsou také dotazy týkající se změny péče o dítě bránění ve styku s dítětem (30 %) nebo neplacení výživného (20 %). Nejčastějším tazatelem je potom jeden z rodičů (matka v 50 % případů, otec ve 21 %), výjimkou ale není ani prarodič či jiný příbuzný (11,3 %), nebo nový partner rodiče. Odborníci a specialisté na rodinné právo dokáží poradit například také v oblasti pěstounské péče nebo například mezinárodních sporů o dítě. 

Advokáti z České advokátní komory odpovídají na telefonické dotazy každou středu od 14 do 18 hodin na telefonním čísle 777 800 002. Linka právní pomoci přijímá také písemné dotazy, a to nejen prostřednictvím emailové adresy lpp@nasedite.cz, ale také prostřednictvím webového formuláře: https://www.nasedite.cz/linka-pravni-pomoci/

„Linka právní pomoci je svým zaměřením užitečná především pro individuální tazatele, kterým je většinou možné dát obecné odpovědi s ohledem na neznalost detailů případu a spisového materiálu. Tazatele proto spíše směrujeme, případně je mu vysvětleno, jakými zásadami by se jeho případ měl řídit,“ vysvětluje specialista na rodinné právo Mgr. David Strupek, který s Linkou právní pomoci spolupracuje od jejího založení. 

Na naše dotazy odpovídala dlouholetá spolupracovnice Linky právní pomoci, advokátka Mgr. Zuzana Bělinová:

S čím si většinou volající v souvislosti s rozvodem nevědí rady? Chybí jim základní právní povědomí? Jak jim konkrétně rada právníka na telefonu pomůže?

Rodiče většinou nevědí, že pokud jde o manželství, ve kterém se narodily děti, řeší soud v rámci rozvodu nejprve děti (opatrovnické řízení) a pak až samotný rozvod. Volající například často neví, že v opatrovnickém řízení dítě zastupuje tzv. sociálka (OSPOD). Neví také, jak soud posuzuje, kolik má povinný rodič hradit na výživném. Maminky potom často nechápou, že i malé dítě má právo na kontakt s oběma rodiči (že to, že je dítě kojeno, neznamená, že se nebude vídat s otcem) a že rozvod se má vztahů mezi rodiči a dětmi dotknout co nejméně. 

Jaké jsou nejčastější úskalí při rozvodu s cizincem?

Složitá je většinou úprava poměrů k dětem, a to zejména kde mají děti nadále žít a jak se zajistí kontakt s oběma rodiči. Problém nastává, když se matka Češka chce vrátit s dětmi do Čech, ale obvyklé bydliště dětí je v zahraničí. Pak musí otec dětí s odstěhováním dětí do Čech souhlasit. Pokud nesouhlasí, matka se musí podle toho zařídit – zůstat v zahraničí, dojíždět. 

Jaké jsou dotazy zletilých dětí v souvislosti s dluhovými pastmi  jejich rodičů? Co  jim konkrétně radíte?

Setkala jsem se s dotazy, kdy na děti přešel dluh z jízdného, které za ně rodiče neuhradili. Pokud je vymáhání ve fázi exekuce, radím, aby částku zaplatili, protože jim stále rostou úroky. Znamená to, že dluh se bude zvyšovat, pokud to tzv. nechají být. Radím jim také, ať minimálně komunikují s exekutorem, jak situaci vyřešit. Jeden zletilý uváděl, že radši nebude pracovat, než aby mu pak ze mzdy nebo z účtu srážel peníze exekutor. To se mi nezdá jako šťastný start do života, pokud částku ve výši např. 10.000,- Kč (konkrétní situace) nechám narůstat a nepřevezmu odpovědnost. V situaci, kdy už existuje pravomocné rozhodnutí (platební rozkaz, rozsudek), nemá dle mého názoru zletilý jinou variantu. Ač se to nemusí zdát spravedlivé.

Nadace Naše dítě pomáhá českým znevýhodněným dětem díky podpoře laskavých dárců a mecenášů už 27 let bez koruny státní podpory. Za tuto dobu bylo ve prospěch ohrožených dětí transparentně přerozděleno více než 300 milionů korun.