Na Folimance proběhne "Den policejní historie"

Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich, o. s. pořádá ve dnech 9. a 10. června 2011 akci pro děti nazvanou „Den policejní historie“. Pro tento účel městská část Praha 2 klubu zapůjčí potřebné prostory v parku Folimanka, v zahradě Ztracenka a v parčíku na Karlovském předmostí – jak o tom na svém zasedání 17. 5. 2011 rozhodli radní.

Cílem dvoudenní akce, která se v minulých letech setkala s obrovským nadšením nejen chlapecké části školáků, je zábavnou formou dětem přiblížit policejní práci, základy bezpečného chování a také potřebu dosáhnout spravedlnosti ve společnosti – což je ilustrováno na příbězích, situovaných do různých časových údobí policejních sborů. I letos se v rámci Dne policejní historie budou konat různé soutěže pro děti.

Setkání s policií je zaměřeno především na školní děti z Prahy 2 a okolí, v odpoledních hodinách se mohou zapojit všichni příchozí z řad veřejnosti.

Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich, o. s., uspořádal na Folimance za finanční podpory městské části v uplynulých dvou letech podobné akce pod názvem „Vlasti nazdar aneb Den brannosti“. Jejich stěžejním tématem bylo seznámit děti s citlivým obdobím našich dějin, s rokem 1938.

Také letošní „Den policejní historie“ nabídne bohatý program. Příběhy, ukázky a soutěže z policejní historie budou procházet od období rakouského mocnářství až po současnost. Program začíná po oba dny v 8:00 nástupem účastníků na nádvoří Muzea Policie ČR a trvá až do 17:00. Soutěžními disciplínami jsou test společenského chování, airsoft (obdoba paintballu), poznávání a popis hledané osoby a řešení krizových situací. Z ukázek policejní činnosti se všichni mohou těšit na scénky „Loupež – rok 1912“, „Zadržení pytláka – rok 1934“, „Kasař – rok 1936“, „Ostraha hranic – rok 1946“, „Zadržení toxikomana – rok 1986“, „Sprejer – současnost“, „Vandalové – současnost“. 

www.praha2.cz