NADACE NAŠE DÍTĚ PODPOŘILA DÍKY CZC.CZ 55 DĚTÍ A 5 ORGANIZACÍ

Na konci roku 2018 proběhla na e-shopu CZC.cz veřejná sbírka, ve které se díky zákazníkům vybral téměř 1 milion korun. Celá částka již byla z Nadace Naše dítě přerozdělena ve prospěch handicapovaných dětí a také organizací, které o děti s handicapem pečují. 

Peníze ze sbírky putovaly především na technické pomůcky pro děti se sluchovými vadami, dále v mnoha případech na invalidní vozíky, zádržné a záchytné systémy, cvičební přístroje, polohovací zařízení, neurostimulátory nebo také různé typy tabletů pro děti s poruchami autistického spektra.  

„Z částky vybrané na konci roku 2018 jsme v průběhu roku 2019 a části roku letošního mohli podpořit 55 dětí a také 5 organizací. Mezi nimi například Hospic sv. Jiří, kde pečují o nevyléčitelně nemocné děti. Dále jsme mohli přispět třeba na zdravotní vozík pro tříletou Bereničku, zdvihací plošinu pro čtyřletého Martina nebo na Motomed pro tříletou Karolínku a mnoha dalším dětem,“ upřesňuje přerozdělení financí Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě. „Jsme velmi vděční CZC.cz, že jsme měli možnost s nimi na sbírce spolupracovat a především děkujeme zákazníkům za jejich projevenou dobročinnost,“ dodává. 

Marketingový ředitel CZC.cz Milan Duda říká k výsledku sbírky: „Máme radost, že jsme společně s našimi zákazníky mohli podpořit handicapované děti. Za pouhý měsíc se do sbírky zapojilo více než 21 tisíc zákazníků, kterým se podařila dát dohromady částku přesahující 900 tisíc korun. Tu jsme pak za CZC.cz dorovnali na rovný milion. A protože jsme GEEKové, těší nás, že usnadnění přinesou dětem a jejich rodinám z velké části technické pomůcky.“ 

Prvním podpořeným byl jedenáctiletý Josef, který dnes chodí už do šesté třídy běžné základní školy v Praze. Díky implantátu se dobře učí, má kamarády a baví ho vytváření 3D modelů na počítači a také vše okolo vlaků. Z daru CZC.cz mohla Nadace Naše dítě Josefovi uhradit zbytek částky na novou řečovou jednotku k implantátu ve výši 45.000 korun. Jeden z posledních příspěvků putoval jedenáctileté Markétce s diagnózou DMO na polohovací zařízení. 

Nadace Naše dítě pomáhá dětem mentálně i fyzicky handicapovaným, dětem opuštěným a týraným a také dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci už od roku 1993. Za tuto dobu jsme ve prospěch ohrožených dětí přerozdělili více než 300 milionů korun.