Nalezené děti mají náhradní rodinu

V letošním roce na jaře Policie ČR objevila v jednom z bytů v Praze 2 dvě děti, které nebyly v evidenci obyvatel. V zájmu sociálně právní ochrany nalezených dětí městská část Prahy 2 neinformovala veřejnost, ale podnikla všechny důležité kroky, které vedly k odebrání dětí rodičům a jejich předání do náhradní péče.

Šlo o dvě děti, které se narodily doma. Rodiče jejich narození zatajili a velmi pravděpodobně nikdo kromě rodičů o existenci dětí neměl tušení. Podle Marty Konvičkové, vedoucí oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí Prahy 2, jsou v současné době děti v náhradní rodinné péči a jejich vývoj (který byl zanedbaný) a prospívání jsou dlouhodobě sledovány.

„Bohužel by v tomto konkrétním případě nepomohla ani povinná registrace u dětského lékaře. Nicméně ji považuji za velmi užitečný nástroj péče o ohrožené děti, zejména o děti ze sociálně vyloučeného prostředí nebo z rodin migrantů,“ uvedla radní Prahy 2 Kateřina Jechová, která má sociální politiku na starosti.

„Podobné situace ohrožení dětí, ke které došlo v naší městské části, se bohužel mohou ve společnosti opakovat. Jejich včasné odhalení a umožnění pomoci takto ohroženým dětem může podpořit rozvinutá občanská společnost i citlivější vnímání mezilidských vztahů v blízkém okolí,“ zdůraznila radní.

S ohledem na ochranu zájmů a práv nezletilých dětí nebude městská část Prahy 2 uveřejňovat žádná další fakta, která by mohla odkrýt identitu dětí.

www.praha2.cz