Některé jídelny mají příliš tuků a cukrů, situace se ale lepší

Kontroly České školní inspekce odhalily, že některé školní jídelny nabízí málo mléka, luštěnin, ovoce a ryb a naopak zařazují nadbytek tuků a cukrů. Navzdory tomu je ale možné usuzovat na postupné zlepšování výživové hodnoty stravy, uvedla inspekce. Ve školním roce 2013/2014 zkontrolovala 326 subjektů zajišťujících školní stravování.

Inspekce sledovala mimo jiné, jak se jídelny při sestavování menu řídí pravidly spotřebního koše, který je pro ně závazný. Nejhorší byla situace u mléka, kde normy nedodržela více než čtvrtina kontrolovaných jídelen. I když je to v meziročním srovnání zhoršení, v porovnání se školním rokem 2010/2011 to znamená pokrok. Tehdy normu nedodrželo 43,5 procenta jídelen.
 
Více než desetina jídelen nevyhověla normě, pokud jde o množství tuků. Zde však bylo na rozdíl od mléka ve většině případů zjištěno překročení doporučeného množství. Obdobná byla situace u cukrů, kde normě nevyhověla 4,6 procenta kontrolovaných subjektů.
 
O kvalitě školního stravování se loni vedly četné debaty. Na nedostatky upozorňuje mimo jiné občanská iniciativa Skutečně zdravá škola, podle níž je vyhláška s doporučenou skladbou potravin zastaralá. Složení školních obědů je podle ní kaloricky náročné - děti prý konzumují příliš mnoho jednoduchých cukrů a naopak málo bílkovin rostlinného původu a syrového ovoce a zeleniny.
 
Inspekce poukazuje na to, že ve snaze o zlepšení výživových hodnot nabízené stravy některé školy nabízejí rozšiřující sortiment. "Jedná se především o ovoce, mléko a mléčné výrobky," uvedla ve výroční zprávě.
 
Iniciativa Skutečně zdravá škola plánuje v polovině února spustit pilotní testování programu inspirovaného britským vzorem, za nímž stojí známý kuchař Jamie Oliver. Personálu zapojených školních jídelen přinese poradenství při hledání zdrojů lokálních potravin, vaření z čerstvých potravin a odhalování vhodných a nevhodných potravin v konkrétním jídelníčku. Součástí programu je integrace tématu jídla do vzdělávání a zapojení širšího okolí do aktivit v oblasti zdravého stravování.
 
"Školní stravování vedle nasycení strávníků vychovává ke správným stravovacím návykům a zajišťuje společenskou výchovu," uvedla inspekce. Především u předškolních dětí a žáků základních škol je možné školní stravování využít k utváření správných stravovacích návyků, dodala.
 
Od začátku roku je pro jídelny jednodušší vařit i pro děti se zdravotním omezením. Novelizace vyhlášky stanovila pravidla pro dietní stravování.
 
zdroj: ČTK