Některé nájemné stoupne, jiné klesne

Ve středu 25. ledna projednala Rada městské části Praha 2 na svém prvním mimořádném jednání úpravu výše nájemného platného od druhého pololetí letošního roku.

Změny v nájemném vycházejí z deregulace nájemného tak, jak to umožňuje zákonná úprava (zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Nejvyšší nájemné tak může dosáhnout až 143,61 Kč/m2, nejnižší 111,62 Kč/m2.

„Městská část Praha 2 však zároveň nabízí všem nájemníkům v obecních domech možnost získat výhodnější nájemné, a to za předpokladu podepsání dodatku ke smlouvě zahrnující inflační doložku. Nájmy se v některých případech mírně zdražují, v případech nájemníků, kteří pobírají starobní nebo plné invalidní důchody zůstávají víceméně stejné, nebo se sníží,“ uvedla Kateřina Jechová, radní pro oblast sociální, zdravotnictví a bytovou politiku.

Zvýhodněné nájemné ze sociálních důvodů (vyšší věk, nemoc, chudoba) poskytne MČ Praha 2 i občanům, kterým byly přiděleny sociální obecní byty a byty pro sociálně potřebné.

„Hlavním přínosem změny jsou: snížení počtu kategorií bytů, místo původních čtyř se nově používají pouze dvě standardní a snížená kvalita a dále ‚doplnění‛ smlouvy o inflační doložku. Ta je obcí již dlouhodobě používána při pronájmu bytů za smluvní nájemné či při pronájmu nebytových prostor,“ uvedl Jan Vaněk, zástupce starosty. Zachována zůstává snížená sazba pro hlukovou oblast. Navržené částky jsou výsledkem dohody koaličních partnerů včetně sociálního zohlednění.

www.praha2.cz