NKÚ: Postup ministerstva obrany při prodeji majetku nekoncepční

Ministerstvo obrany rozhodovalo o prodeji nepotřebného nemovitého majetku státního Vojenského opravárenského podniku CZ (VOP CZ) nekoncepčně a nekoordinovaně. Například u majetku firmy ve Šternberku udělilo souhlas s prodejem až poté, co ho schválila dozorčí rada. A to přesto, že prodej byl plánován už od září 2011. Po zahrnutí rezervy na odstupné zaměstnanců dosáhne účetní ztráta z prodeje až 187 milionů korun. Informoval o tom dnes Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřil hospodaření podniku v letech 2009 až 2011. Reakci VOP CZ a ministerstva ČTK shání.

Kontrola se zaměřila na pět případů prodeje nepotřebného nemovitého majetku VOP CZ. Podnik byl od roku 2011 rozdělen na organizační jednotky Šternberk, Šenov u Nového Jičína, Vyškov, Slavičín a Brno.
 
Například ve Šternberku šlo o majetek za 274 milionů korun, jehož součástí byla vybavená montážní hala z roku 2007. Její stavba stála 219 milionů korun. Znalecký posudek stanovil kupní cenu v rozmezí od 84 do 134 milionů korun. Hodnoticí komise schválila prodej uchazeči, který dal nejvyšší nabídku 136 milionů korun.
 
NKÚ dále upozornil, že VOP CZ nesjednal ve smlouvách se zahraničními odběrateli sankce za neplnění pohledávek. Proto je později nemohl v případě neplacení odběratelů uplatňovat. Podle NKÚ tak podnik nepostupoval s péčí řádného hospodáře. Rozšířil například předmět jedné kupní smlouvy o 6,7 milionu korun, přestože odběratel měl už dva měsíce zpoždění se zaplacením kupní ceny, která činila 34,7 milionu korun.
 
Hlavním předmětem podnikání VOP CZ jsou strategické dodávky a služby pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Přesto se podle NKÚ na tržbách stále více podílejí zakázky z civilního sektoru, v roce 2011 to bylo 52 procent, zjistili kontroloři. Důvodem jsou podle nich stále nižší rozpočty ministerstva obrany, které by mělo s ohledem na hlavní předmět podnikání státního podniku být jeho majoritním zadavatelem.
 
Autor: ČTK