Nová generace se představí v Disku

Cyklus Nová generace 2017 představí studenty choreografie a pantomimy HAMU ve společném večeru, který se uskuteční 27. února 2017 v Disku.  

Anna Benháková vytvořila dvě sóla Axis Mundi a Kontinuum, ve kterých se zabývá snem, ale i zemitou energií. Autorka dodává: „Obě choreografie jsou jako dvě strany téže mince. Osa světa, což je doslovný překlad latinského termínu axis mundi, v sobě nese metaforu bipolarity.“ Eduard Adam Orszulík ve svém sóle Je on? zpracovává téma samoty. Simona Rozložníková s Bárou Nechanickou uvedou pantomimické sólové etudy Panty Rhei, Hračka a jednu společnou nazvanou Schyzofrén. Svou etudu The Room představí i Helena Machová a Andrej Lyga, kteří ji chápou jako místo „kde prostředí zvenčí zamčeného pokoje dává postavám prostor ke komunikaci, které nebyly ve svých životech schopny.“

http://www.tanecniaktuality.cz