Nová přípravná třída v Základní škole Jana Masaryka

V úterý 20. prosince schválila Rada městské části Praha 2 na svém 21. řádném jednání záměr zřídit přípravnou třídu v Základní škole Jana Masaryka. Současný trend potvrzuje zájem o předškolní vzdělávání v mateřských školách městské části Praha 2, ale zároveň i růst počtu dětí s odkladem školní docházky, což mimořádně komplikuje kapacity školek.

Legislativní mantinely umožňují zřídit přípravné třídy podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Počet žáků v takové třídě podle dalších nařízení nemůže být nižší než sedm a nesmí překročit 15. V rámci této třídy by zároveň mohla probíhat i výuka českého jazyka dětí cizinců.

Dosud fungují v městské části Praha 2 dvě přípravné třídy (ZŠ Sázavská a ZŠ Na Smetance). Od nového školního roku 2012/2013 bude otevřena další třída v Základní škole a Mateřské škole v Resslově ulici.

Zřízení další přípravné třídy podpořila souhlasným vyjádřením dr. Václava Masáková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Tato třída v ZŠ Jana Masaryka kapacitně ulehčí přeplněným mateřským školám a lze očekávat, že děti z této přípravné třídy zůstanou v dané základní škole i nadále.

www.praha2.cz