Nový ozařovač ve VFN zvýší šance pacientů v boji s rakovinou

Mnohem větší šance na úspěšný boj s rakovinou mají pacienti, kteří budou léčeni ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) na novém ozařovači pro tomoterapii. Jeho předností je mnohem přesnější zacílení zhoubného ložiska s možností ozařování z několika úhlů. VFN dala za přístroj, stavební úpravy ozařoven a školení 150 milionů korun, obešla se bez dotací. Od počátku dubna, až přístroj projde zkušebním provozem, se na něm začnou ozařovat pacienti, řekla dnes novinářům při slavnostním otevření pracoviště ředitelka VFN Dana Jurásková. 

"Tomoterapeutický ozařovač v sobě integruje dvě jednotky, CT skener a lineární urychlovač," upřesnila vedoucí radioterapeutického pracoviště VFN a první lékařské fakulty UK Hana Honová. Ozařovací svazek může mít zvolenou sílu intenzity i směrování, z jednoho nastavení lze postupně ozářit i více ložisek. 
    
V praxi to vypadá podle Honové tak, že pacient uložený na stole zářiče je nejdříve skenován na CT. Tím se ověří jeho poloha, snímky se promítají na monitor k radiologickému asistentu, který sedí v sousední ovladovně. Podle aktuálních snímků, jež se získají při každém jednotlivém ozáření, se pak může podle potřeby upravit pacientova poloha. 
    
"Tím dosahujeme velice přesného nastavení, které se každý den léčby určitým způsobem aktualizuje, a teprve poté, co je poloha pacienta ověřena, je spouštěno ozáření. Hlavice ozařovače obíhá pod úhlem 360 stupňů kolem pacienta a současně se pohybuje stůl s pacientem. Takže ložisko je ozářeno ze všech směrů," popsala lékařka. 
    
Na novém přístroji lze díky vybavení dosáhnout velké přesnosti nastavení, takže ložisko je ozářeno v maximální míře a současně se šetří okolní tkáně. "Tím jednak dosahujeme lepší kontroly nádoru a také lepší tolerance léčby," řekla Honová. Další výhodou je, že lze ozařovat i víc ložisek najednou, a to i ložiska, která jsou od sebe poměrně vzdálena. 
    
V Česku jsou onkologičtí pacienti léčeni zářením v menším počtu případů než ve vyspělých západoevropských zemích, mluví se o tzv. podzářenosti. Nový zářič zvyšuje šance, že se této léčby dostane všem, kdo ji potřebují. 
    
Tomoterapii lze využít pro všechny druhy nádorů, vedle pacientů z komplexního onkologického centra, v němž jsou s VFN také pražské nemocnice Bulovka a Thomayerova, se podle vedoucí tohoto centra primářky Jitky Abrahámové na ozařovači budou léčit pacienti z ostatních pražských center a středních Čech, podle potřeby i z jiných krajů. "Kapacita přístroje je velká, je nutno ji dobře využít, stejně jako vysoké kvality přístroje," shrnula. 
 
zdroj: ČTK