Otevírání kašen a pítek v Praze 8

Na pozemcích svěřených do správy a údržby městské části Praha 8 se nacházejí technické vodní prvky, které zpříjemňují občanům pobyt v parcích a na dětských hřištích.

„Každoročně se městská část snaží s ohledem na klimatické podmínky o včasné spuštění. Ke spuštění všech prvků dochází postupně, každý prvek je současně i kontrolován z pohledu správné funkčnosti a jsou v případě potřeby zajištěny i okamžité opravy,“ říká starosta Ondřej Gros (ODS).

Městská část spravuje a zajišťuje údržbu celkem 14 vodních prvků, mezi které patří kašny, fontány, pítka a vodní herní prvky na dětských hřištích. Do 20. května bude spuštěno a zprovozněno 10 vodních prvků, např. kašna a pítko na Karlínském náměstí, fontánka na Kobyliské střelnici, pítko na psí louce Sokolovská, v parku Pod Plynojemem nebo na dětském hřišti v parku Kaizlovy sady. Ostatní vodní prvky budou zprovozněny do konce příštího týdne. Jedná se např. o pítko a herní vodní prvek na dětském hřišti v ulici Větrušická, pítko na psí louce v ulici Famfulíkova a kašnu na Ládví.

Kašna na Ládví prošla v posledních dnech opravou, kde často dochází k poškození trysek během zimního období. Opakované opravy se staly impulsem k objednání speciálního krytu, který bude instalován vždy po zazimování kašny a tím se ochrání prvek před poškozením a před útoky vandalů.

Před třemi týdny byly uvedeny do provozu nové vodní herní prvky na dětském hřišti v Thomayerových sadech. Jedná se o prvek vodní dílna s pumpou, kterou samy děti nadšeně otestovaly. Dále je součástí uvedeného hřiště pítko, které je po provedení jarního servisu a opravy také v provozu.

Připravuje se též rekonstrukce fontány při křižovatce Vychovatelna.

Městská část Praha 8 zajišťuje také provoz automatických závlah, a to především v revitalizovaných parcích, jako je park Karlínské náměstí, park Kaizlovy sady a Sady před Invalidovnou, park na náměstí Dr. V. Holého a pietní areál Kobyliské střelnice. V současné době jsou závlahy v uvedených parcích zprovozněny.