Oznámení - veřejná soutěž o byty za smluvní nájemné v Praze 2

Veřejná soutěž o nájem obecních bytů je založena na principech aukce. Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb) představuje násobek celkové podlahové plochy bytu (bez sklepa) a poloviny průměrného tržního nájemného dosaženého v předcházejícím kalendářním roce.

Datum konání dražby -  úterý 6.4. 2010 od 16:00 hodin

Místo:  Úřad městské části Praha 2, zasedací sál Zastupitelstva MČ - místnost č. 614 (6. patro)

 

Dražené byty:

Veřejná soutěž o nájem obecních bytů je založena na principech aukce. Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb) představuje násobek celkové podlahové plochy bytu (bez sklepa) a poloviny průměrného tržního nájemného dosaženého v předcházejícím kalendářním roce.

V prvním kole soutěže se mohou hlásit jen obyvatelé Prahy 2 s trvalým pobytem v Praze 2 po dobu nejméně dvou let a pokud o byt nebudou mít zájem, bude další kolo přístupné komukoliv, kdo složí 10 000 korun jako jistinu.

S novým nájemcem je nájemní smlouva uzavřena vždy na dobu určitou jednoho roku za vysoutěžené nájemné, které je závazné po celou dobu trvání nájemního vztahu. Její prodloužení je podmíněno řádným placením nájemného, plněním ostatních povinností stanovených nájemní smlouvou, prokázáním trvalého pobytu na adrese pronajímaného bytu. Nejpozději tři měsíce před ukončením doby nájmu je nájemce povinen požádat o další prodloužení nájemní smlouvy. Podle pravidel se zájemci musí soutěže účastnit osobně.

Podrobná Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů za smluvní nájemné, která schválila na svém jednání dne 21. 7. 2009 RMČ Praha 2, jsou k dispozici zde (87,5 kB; doc - otevírá se do nového okna).