PODPOŘTE DOBROU VĚC – PŘIJĎTE NA POCHOD „CHODÍME S ASISTENCÍ“

Zkusili jste někdy chodit po městě, když jste měli něco zlomeného – například zlomenou nohu? Potřebovali jste, nebo vaši blízcí, někdy v životě asistenci jiného člověka pro své běžné potřeby? Pokud ano, tak víte, jak těžké to musí být pro lidi, kteří pro svůj svobodný život potřebují asistenci stále. A pokud ne, máte možnost se s asistovanou pomocí více seznámit a podpořit tak svobodný život lidí využívajících asistenci v každodenním životě.

Pochod „Chodíme s Asistencí“ se koná 23. května 2015 v Praze a povede ze Stromovky na Vyšehrad nejkrásnějšími částmi Prahy včetně nejznámějších historických částí města. Start je v 13:30 na Výstavišti Holešovice. Cílem akce je upoutat pozornost na potřeby lidí s tělesným a kombinovaným postižením. Patrony akce jsou herci Simona Babčáková a Jan Potměšil.
 
Pochod je dlouhý 7, 5 km a trasa je dobře zvládnutelná i pro děti. Každý účastník získá odměnu už před začátkem akce – triko, mapu, ovoce a sušenky. Celá akce bude zakončena večírkem s kulturním programem na louce u Starého Purkrabství na Vyšehradě od 17:30. Můžete se těšit na divadelní a hudební představení a samozřejmě i na bohaté občerstvení. 
 
Registrujte se co nejdříve, ideálně do 15. května, 2015 na www.chodimesasistenci.cz. Registrační poplatek ve výši 200 CZK  je zároveň příspěvkem na charitu. 
 
Akce se zúčastní i Simona Babčáková, která je spolu s Janem Potměšilem patronkou. „Já osobně jdu na akci Chodíme s Asistencí z několika důvodů. Kromě toho, že tím podpořím dobrou věc, to znamená lidi znevýhodněné fyzickým handicapem, tak se zároveň projdu po nejkrásnějších pražských parcích. Takže pochod pojímám jako rodinný celodenní výlet a ráda bych si ho užila se svými přáteli a dětmi. Jsem také otevřena seznámení se s novými lidmi, s nimiž může dojít nejen k přátelskému setkání, ale třeba i k budoucí spolupráci. Přeji si jediné – aby vyšlo počasí, o dobrou a příjemnou atmosféru se nebojím,“ těší se na pochod Simona Babčáková.
 
Celá trasa povede přes Pražský hrad a Petřín a nabízí celou řadu malebných vyhlídek na Vltavu „Pěší pohyb městem neodmyslitelně k osobní asistenci patří, zájemcům z řad účastníků nabídneme možnost absolvovat se svými přáteli celou trasu na vozíku pro lidi s postižením a navzájem si asistovat. Několik hodin na vozíku a při asistování přináší těm, kdo si to zkusí, úplně novou životní zkušenost a intenzivnější vhled do života lidí s postižením a jejich asistentů,“ popisuje možnosti akce Erik Čipera, ředitel obecně prospěšné společnosti Asistence, která celý pochod připravila.
 
Asistence, o. p. s., pořádá celou akci také u příležitosti 20 let spolupráce s lidmi s postižením Důležitou součástí je i fundraisingová část akce, kdy firemní i individuální partneři finančně podpoří rozvoj služeb pro lidi s postižením. Výtěžek z celé akce poputuje na pomoc konkrétním lidem s postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci.
 
Loňská podobná akce:
Společnost Asistence na podzim minulého roku uspořádala podobnou akci v Praze s názvem "Štafetová asistence". Ta byla přímo určena dvěma osobám s těžkým postižením, Kubovi a Lindě, kteří mají celodenní potřebu osobní asistence. Účastníci akce přispívali přímo jim. Trasa pochodu vedla od bydliště Kuby na Chodově krásnými místy – Krčským lesem a Prokopským údolím – až k bydlišti Lindy na Hůrce a byla dlouhá 18 kilometrů. Loňského pochodu se také účastnila moderátorka Lucie Výborná jako patronka projektu.
 
O Asistenci, o. p. s.
Asistence, o. p. s., byla založena v roce 1995. Poskytuje služby osobní asistence a sociální rehabilitace pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří potřebují pomoc jiné osoby v jejich každodenním životě a kteří se rozhodli žít svobodně ve vlastních bytech, mít zaměstnání, využívat služeb osobních asistentů, pracovat na sobě a být nedílnou součástí společnosti se vším, co k tomu patří. Tito lidé jsou veřejnosti zdánlivě neviditelní a neviditelné jsou i jejich potřeby, které mohou začít být patrné až v okamžiku, kdy podobné situace sami řešíme ve svých životech nebo v životech našich blízkých.
 
Asistence v číslech:
130 klientů
25000 hodin za rok
150 osobních asistentů
Sociální rehabilitace
137 klientů
60-80 stáží za rok
3000 hodin individuálních konzultací