Podporujeme seniory ve sportu

Rada městské části Praha 2 na svém 11. řádném zasedání v úterý 31. května 2011 projednala a schválila novou smlouvu o užívání sportovních prostor s Tělocvičnou jednotou Sokol Královské Vinohrady.

Původní smlouva byla uzavřena k bezplatnému využívání bazénu v budově TJ Sokol Královské Vinohrady. Umožňovala plavání a cvičení členů klubu Dvojka pro seniory každý čtvrtek od 15:45 do 16:30 (vyjma svátků).

Plavání a cvičení v bazénu poskytuje městská část Praha 2 seniorům zdarma. Plavání zajišťují lektorka Mgr. Ivana Felgrová a plavčice Marcela Šťastná.

Smlouva o užívání sportovních prostor byla uzavřena pouze na jeden školní rok, a protože její platnost vyprší 23. června, schválila Rada městské části Praha 2 smlouvu na další školní rok, tedy od 6. září 2011 do 26. června 2012.

www.praha2.cz