Požár vznikl nešťastnou náhodou, poškození nejsou rozsáhlá

Jablonec nad Nisou - Stavební práce na rekonstrukci bazénu po včerejším požáru opět pokračují. Podle vyjádření stavební firmy i projektanta nic nebrání tomu, aby se rekonstrukce, i přes komplikace způsobené požárem, stihla v termínu a bazén se veřejnosti otevřel ve druhé polovině července, jak bylo původně plánováno.  

Požár ve středu 23. května v ranních hodinách vznikl nešťastnou náhodou v prostorách střešní konstrukce při navařování lepenky, kdy se za bedněním vznítil letitý prach. Díky rychlému zásahu je poškozeno cca 60 m2, což je zhruba 5 % z celé plochy střechy. „Jak zaměstnanci stavební firmy, tak bazénu velmi rychle reagovali, okamžitě evakuovali všechny osoby i propanbutanové lahve. Pokud by došlo k prodlení, byť jen v řádu minut, škody by byly daleko rozsáhlejší,“ chválil reakce lidí na místě koordinátor BOZP.

Dnes dopoledne proběhla na radnici koordinační schůzka, které se zúčastnili všichni dotčení - zástupce dodavatelské firmy, projektant, statik, stavební dozor, zástupce provozovatele bazénu, bezpečnostní technik i zaměstnanci úřadu. „Společně jsme si ujasnili zatím zjištěný rozsah poškození objektu bazénu a další kroky, které jednak povedou k nápravě škod a jednak k pokračování v započaté rekonstrukci,“ vysvětlil náměstek primátora Miloš Vele. Dodavatel stavebních prací se přihlásil k odpovědnosti za nastalou situaci. „Vytvořili jsme tým pracovníků, kteří se budou věnovat pouze odstraňování a nápravě škod vzniklých požárem. Souběžně s tím běží práce na rekonstrukci tak, abychom dodrželi stanovený harmonogram. Přijali jsme samozřejmě i opatření, abychom podobné situaci předešli, uvedl majitel firmy Libor Milota. Už včera v poledne stavba pokračovala a na poškozené části střechy byly provedeny zabezpečovací práce, aby do bazénu nezateklo. 

Podle vyjádření statika nedošlo ke statickému narušení budovy, pouze k poškození malé části (5 %) střešní konstrukce. V následujících hodinách a dnech dojde k rozkrytí další části střechy a statik opět prověří stav ocelové střešní konstrukce. „Pokud nebyla narušena primární konstrukce, což nepředpokládám, nevidím důvody, proč by neměl být termín rekonstrukce dodržen,“ konstatoval projektant Ing. Novotný. Dodavatelská firma přijala další bezpečnostní opatření, aby se zabránilo tomu, že se bude podobná situace opakovat. 

„Celkovou škodu způsobenou včerejším požárem budeme moci vyčíslit až po provedení důkladné prohlídky celého objektu. Předpokládám, že to bude v závěru příštího týdne,“ uvedl náměstek Vele a dodal, že pojištěná je jak dodavatelská firma, tak samozřejmě i město disponuje pojistkou městského majetku.