Právě se nacházíte:

Praha 2 pomůže o.s. AKORD

Radní MČ Praha 2 na svém zasedání v úterý 14. 6. 2011 vyhověli žádosti občanského sdružení AKORD o poskytnutí finanční pomoci. Pokud s tím budou souhlasit i zastupitelé, podpoří městská část formou účelové dotace ve výši 600 tisíc korun projekt „Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2“.

Tato forma podpory osamělých seniorů byla zahájena v červenci r. 2008 ve spolupráci s humanitním odborem MČ Praha 2. Od té doby úspěšně pokračuje a má neočekávané výsledky. Finanční dotace ve výši 600 tisíc korun je určena na zajištění dalšího roku fungování projektu.

Projekt reaguje na potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů Prahy 2, kteří se momentálně ocitají v tíživé situaci a nemohou ji řešit vlastními silami. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří vzhledem ke ztrátě soběstačnosti pro svůj věk, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení jsou odkázáni na pomoc druhých a z finančních důvodů si tuto pomoc nemohou zajistit. Žijí tak ve svém domácím prostředí, ale za nedůstojných podmínek, v sociální izolaci a bez schopnosti a možnosti na své situaci cokoliv změnit. Vyhledávání potřebných je na humanitním odboru, vlastní asistenční služby poskytují osobní asistenti z o. s. AKORD. Ti pomáhají klientům při zvládání každodenních činností (osobní péče, péče o domácnost, vyřizování osobních záležitostí či kontakt s okolím).

„Projekt se snaží podpořit starší osamělé občany v jejich aktivizaci a možnosti zůstat v domácím prostředí, což vidíme jako jednu z důležitých forem kvalitního života seniorů v Praze,“ říká radní pro sociální oblast Kateřina Jechová.

Realizaci zajišťuje o. s. AKORD, které s městskou částí spolupracuje od roku 1995 i na dalších projektech, jako je např. Denní stacionář AKORD pro děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Od loňského roku spolupracuje také na programech volnočasových aktivit pro seniory z Prahy 2.

www.praha2.cz