Probíhá anketa spokojenosti nájemců obecních bytů

Úřad městské části Praha 2 v úzké spolupráci s renomovanou firmou pro výzkum trhu a veřejného mínění STEM/MARK a. s. organizuje anketní šetření mezi nájemci obecních bytů, které jsou svěřeny do správy městské části Praha 2.

Tématem ankety je spokojenost nájemců obecních bytů a náměty na zkvalitnění správy domů ze strany správních firem. Cílem je zjistit míru spokojenosti obyvatel Prahy 2, bydlících v bytech svěřených do správy městské části Praha 2.

Účastníci průzkumu mohou vyplnit dotazník za svoji domácnost, buď v elektronické podobě na adrese:

http://internet.stemmark.cz/research/anketaMCPraha2/index.php

nebo v papírové formě. Dotazník a konkrétní informace obdrží všichni nájemci městské části Praha 2 do poštovních schránek. Anketa je anonymní.

Anketa bude realizována v období od 21. března 2011 do 29. dubna 2011

Z účastníků ankety, kteří vyplní anketní dotazník, bude vylosováno 10 výherců těchto cen:

1x sleva na nájemném v hodnotě 10 000 Kč
1x sleva na nájemném v hodnotě 5 000 Kč
1x poukaz do restaurace v hodnotě 2 500 Kč
2x předplatné do Vinohradského divadla na sezónu 2011/2012 v hodnotě 1760 Kč
5x poukaz na zboží v hodnotě 1 000 Kč

Ceny budou vylosovaným výhercům předány pouze po předložení slosovatelného kupónu.

Výsledky průzkumu i vylosovaní výherci budou zveřejněni v Novinách Prahy 2 a na internetové stránce úřadu MČ Praha 2 www.praha2.cz.

Děkujeme předem za vaše názory a čas věnovaný tomuto aktuálnímu průzkumu a věříme, že výsledky přispějí ke zlepšení služeb pro obyvatele domů svěřených do správy MČ Praha 2.