Proč diskutovat o předsudcích?

Čím to je, že v řadě profesí a vyšších pozice velmi nízká zastupitelnost žen? Podle Jany Tikalové, konzultantky diverzity a inkluze a zakladatelky společnosti OPIM, patří mezi hlavní důvody předsudky. 

“Ty máme všichni a jsou obrovským nepřítelem pro náš osobní i profesní rozvoj. Často se objevuje názor, a to i u samotných žen, že hlavní úlohou a posláním ženy je být dobrou mámou. Tím se vylučuje její kariérní a profesní růst,” říká Tikalová, která se diverzitou zabývá již řadu let.  

Česká republika má uzákoněnu nejdelší rodičovskou dovolenou ze všech států Evropské unie, a to až do 4 let věku dítěte. Rodiči, kteří zůstávají s potomkem doma jsou v drtivé většině ženy. Podle gestorky programu 22 % K ROVNOSTI, Lenky Simerské na rodičovskou nastupuje jen velmi malá část mužů. “Jde o 1, 8%  mužů ve srovnání s 98, 2 % žen, jak nám ukázala publikace Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2019. Toto rozhodnutí je ovlivněno i rozdílem v odměňování žen a mužů. Výpadek mzdy ženy, která je v průměru o 21, 1 %  nižší, než výplata u muže, má na celkový rodinný rozpočet menší dopad, než kdyby na rodičovskou nastoupil muž,” říká Simerská. Dále dodává, že “rozdíl v odměňování se mění podle věku. Nejvyšších hodnot dosahuje ve věku 35 - 44 let,  kdy se blíží hranici 30 %.  To souvisí právě s mateřstvím a rodičovstvím (odchodem žen na mateřskou a rodičovskou) a prací na částečné úvazky.”  

Z této formy péče o dítě se stala sociální norma, ale situace se lepší a zmíněné předsudky se někde daří bořit. “Je to především díky tomu, že se na toto téma častěji otevírají diskuse na různých místech. Jedním z takových je konference Equal Pay Day pořádaná ve dnech 27. a 28. března v Praze organizací Business & Professional Women CR,” říká Tikalová a dodává: “Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že mezi talenty a vysoce kvalifikované lidi patří i holky, ženy, matky. Zároveň jim není lhostejný rozdíl platů mezi ženami a muži.”

Je krásné pozorovat, že diskuse o těchto otázkách mezi ženami, a i muži, vedou k činům a větší aktivaci žen. Jana Tikalová je toho názoru, že “žena získá větší sebevědomí při vyjednávání o pracovních podmínkách a platu, když ví, že se ženy, podle průzkumů, ucházejí o určité pracovní místo jen tehdy, pokud splní 100 % požadavků, zatímco muži si vystačí pouze se 60 %.”

Často slyšíme, že konference Equal Pay Day je ženská nebo feministická akce. A to je další předsudek. 27. a 28. března bude v Clarion Congres Hotelu Prague mezi řečníky mnoho mužů a bude zajímavé sledovat, jaké trendy budou udávat. Přijďte si vyslechnout zajímavé příběhy žen, které jsou díky své odvaze, mnohdy i podpory a zapojení mužů, skvělé matky a zároveň podnikatelky či manažerky. Inspirujte se od ostatních a třeba odhalíte i některý ze svých skrytých  předsudků. 

www.equalpayday.cz