Proč ženy z jiných zemí přijíždí na konferenci Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ?

Před pěti lety, když jsem byla poprvé pozvána jako mentorka na EPD, byla moje první reakce: „Ale já nejsem feministka, jste si jistí, že chcete mě?“ Vypadalo to, že jim naprosto stačí fakt, že jsem žena. Poté, co jsem se k nim přidala na konferenci, jsem si ale uvědomila nejen mezeru mezi platovým ohodnocením žen a mužů, ale celkovou nerovnost v příležitostech, přístupu k vyšším pozicím, vzdělání nebo vlivu.

Jakmile jsem si to uvědomila, už jsem to nemohla nikdy vrátit a musela jsem s tím něco dělat. Takže jsem posledních pět let součástí akce Equal Pay Day v Praze.

Takže proč si myslím že byste měly přijít? Ať už jste Češka nebo cizinka?

Abych to shrnula, EPD je mezinárodní záležitostí, globální záležitostí, která potřebuje mezinárodní a zásadní řešení, která mohou přijít pouze ze silné a různorodé komunity ochotné pracovat společně. Konference v Praze tomu všemu poskytuje úrodnou půdu. Vysvětlím to takto:

1. Tak, jak já to vidím, rovnost v platech není jen ryze českým tématem, je to mezinárodní záležitost. Například rozdíl mezi platy mužů a žen je v Evropské unii 16,3 %. V tuto chvíli není žádná země na světě v rovnováze, co se platových podmínek týká, ale například Skandinávské země dělají velké kroky směrem k rovnocennosti. Takže, odkud jste, není váš problém, protože toto je náš společný problém a měli bychom alespoň vědět, že ho máme.

2. Proč přijet do Prahy? Praha již není pouze hlavním městem České republiky, je také regionálním a mezinárodním centrem pro malé i velké mezinárodní společnosti a organizace. Není tedy divu, že akce Equal Pay Day vznikla právě zde, neboť Praha je prostě ve vedení, co se regionu týká, tak i z pohledu expertízy.

Konference v Praze je unikátním místem, kde se mohou všichni pobavit o řešeních nerovnosti platů. Díky velikosti a různorodosti komunity okolo konference a celého hnutí v ČR jsme silnější.

3. Ženy z ostatních zemí, ať již mluvčí, mentoři nebo členky publika, přicházejí do Prahy, protože je to místo s vizí a kuráží vůbec se do takové akce pustit, a to v měřítku, které v ostatních zemí nepotkáte.

EPD je ale také obrovská komunita českých a mezinárodních žen, komunita, kde spolu všichni mluví a sdílejí navzájem zkušenosti nebo řešení, která našly. Což nás nejen obohacuje, ale zároveň to zakládá první kroky k vlastním dlouhotrvajícím řešením ve větším měřítku.

Různorodost přináší nejlepší nápady, a to je důvod, proč lidé oceňují mezinárodní rozměr této konference.

Více informací o mně a mých projektech najdete na www.porozumenimysli.cz. Jsem spoluzakladatelka neziskové organizace The Human Potential Academy a pořádáme Porozumění lidské mysli – konferenci, která se koná v květnu tohoto roku.

Loredana Popasav

Executive coach

The Simplified Mind