Právě se nacházíte:

Prodej bytů nájemníkům

V úterý 14. června 2011 schválila rada městské části Praha 2 na svém 12. řádném zasedání pravidla a harmonogram prodeje bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2, do rukou nájemníků.

Možnost koupě bytové jednotky má oprávněný nájemce, to je fyzická osoba, které vznikl a trvá nájem bytu podle příslušných smluvních podkladů. Taková osoba nesmí mít dluh na nájemném a službách a musí být v bytě trvale hlášena.

Domy budou prodávány buď družstvům, jejichž členy budou jen oprávnění nájemci bytů, nebo po jednotlivých bytech dle zák. 72/94 Sb. Způsob prodeje bude na volbě nájemníků. Pro naplnění podmínek prodeje je nezbytná stoprocentní účast nájemníků každého prodávaného domu.

Odhadní cena bytových jednotek se stanoví jako cena v místě a čase obvyklá na základě znaleckého posudku zpracovaného podle příslušné vyhlášky. Základní cena bude doplněna o cenu podílu na společných prostorách a zastavěném pozemku. Prodej bude zajištěn smluvně proti spekulacím.

Návrh Pravidel a seznam domů nevhodných k prodeji projedná zastupitelstvo městské části Praha 2 dne 27. června 2011.

www.praha2.cz