Program pro mládež cena vévody z Edinburghu pořádal národní konferenci projektu Učení pro život

Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu pořádal konferenci projektu Učení pro život, na které byly představeny jeho základní funkce a výsledky za uplynulý rok. Projekt Učení pro život se zabývá spoluprací s výchovnými zařízeními v oblasti volnočasových aktivit u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou.

„Národní konference projektu Učení pro život se zúčastnilo třicet zástupců vedení a pedagogů ústavních zařízení, dále zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a odborníci pracující s mládeží v rámci neformálního vzdělávání. Národní konference zhodnotila hlavní myšlenku projektu, jeho výsledky a práci pedagogů a dětí zapojených do projektu,“ uvádí Alena Jeslínková, manažerka projektu Učení pro život.

Program národní konference přestavil konkrétní příklady spolupracujících institucí, kterými byly výchovný ústav Chvalčov a dětské domovy se školou z Těrlicka a Veselíčka.  O vlastní zkušenosti v rámci plnění aktivit v projektu Učení pro život se podělil Filip J. z DDŠ Veselíčko, který se jako jediný odvážil na národní konferenci vystoupit. Zahraniční zkušenosti v oblasti volnočasových aktivit a rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní a ochrannou výchovou pak představil Howard Williamson z Velké Británie, Profesor evropské politiky mládeže na Universitě v Glamorgan, uznávaný odborník na práci s rizikovou mládeží, který dříve působil na Univerzitě v Oxfordu, Cardiffu a Kodani. Odborný příspěvek na téma zážitkové pedagogiky přednesl také Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. konzultant v zážitkovém vzdělávání, v současné době působící ve funkci proděkana na FTK UP v Olomouci.
 
Vedle odborníků vystoupili na národní konferenci i výchovní pracovníci z uvedených zařízení, kteří se podělili se svými zkušenostmi v projektu. Dále byla na programu otázka uznávání neformálního vzdělávání, zážitková pedagogika, rozvoj preventivních programů pro mládež v České republice. Dotazníkový průzkum doložil, že účastníky konference nejvíce zaujala funkčnost projektu, spolupráce, citový vztah k projektu a praktické zkušenosti přednášejících.
 
„Konference byla zaštítěna katedrou Pedagogiky a psychologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se na národní konferenci projektu Učení pro život taktéž organizačně a odborně podílela,“ uzavírá Alena Jeslínková.
 
Projekt Učení pro život vychází z programu Cena vévody z Edinburghu, který je v České republice znám pod názvem Program EDIE. Projekt je dotovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2009 díky němu do Programu EDIE vstoupilo více než 150 mladých lidí z celkem 14 dětských domovů a ústavních zařízení z celé České republiky. Více naleznete na:  www.edie.cz/uceniprozivot .