Projekt Svět peněz v ZŠ Jana Masaryka

Dne 1. 12. 2011 byl na naší škole realizován projektový den na podporu finanční gramotnosti našich žáků s názvem „Svět peněz“.  

Projektový den byl koncipován zvlášť pro 6. a 7. ročník a zvlášť pro 8. a 9. ročník.

Pro 6. a 7. ročník bylo vybráno téma „ Peníze“, které bylo věnováno vzniku a funkci peněz, jejich hodnotě, formám placení či měnám v různých zemích světa. Prakticky si žáci formou hry vyzkoušeli „barterový“ obchod.
 
Pro 8. a 9. ročník jsme zařadili téma bank a finančních produktů, které finanční instituce nabízejí při přebytku i nedostatku prostředků a podle jakých kritérií z nich vybrat. Zvláštní pozornost byla věnována zacházení s platebními kartami. Žáci se na závěr pokusili vytvořit praktická pravidla užívání platebních karet.
 
Projektový den umožnil žákům zorientovat se ve světě finančních termínů a produktů a pomohl jim ujasnit si některá základní pravidla při nakládání s penězi a vyvarovat se riskantního počínání.
 
Děti pracovaly se zaujetím po celou dobu projektu, výsledné práce si hrdě vyvěsily ve třídách a těší se na jarní pokračování, ve kterém se budeme věnovat světu peněz zase z jiného pohledu.