PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ V OBLASTI TLUMOČENÍ A PŘEKLADŮ

Přední jazyková agentura Channel Crossings uskutečnila v červnu rozsáhlý průzkum zaměřený na spokojenost klientů s poskytovanými službami. V rámci tohoto průzkumu byla oslovena více než stovka firem, které od agentury pravidelně odebírají překladatelské nebo tlumočnické služby. „Zajímalo nás, zda jsou klienti se službami spokojeni a jaké další požadavky na dodavatele překladů a tlumočení mají,“ uvedl Vítězslav Bican, výkonný ředitel společnosti Channel Crossings.

Z průzkumu vyplynulo, že mezi hlavní důvody proč respondenti využívají překladatelskou agenturu, patří úspora času a garance kvality. Dalšími faktory je jednotnost terminologie, ale též potřeba soudně ověřeného překladu či překladu do různých světových i exotických jazyků.

Pokud jde o samotný výběr agentury, respondenti si vybírají nejčastěji na základě garance kvality a rychlosti zpracování zakázek, následně je hodnocena flexibilita a osobní přístup. Velkou roli ve výběru hrají také reference a osobní doporučení. Za zmínku jistě stojí, že finanční kritérium se dostalo až na poslední místo. V přímém porovnání poměru důležitosti kvality a ceny byla kvalita opět vítězným faktorem, a to v 60%.
 
Další zajímavé zjištění přinesl dotaz na CAT nástroje (Computer Aided Translation), což je software fungující na principu tzv. překladové paměti. O překlady vyhotovené pomocí těchto nástrojů má zájem pouhých 16 % respondentů, celých 52 % oslovených tyto nástroje nezná a 32 % je nechce využívat.
 
Průzkum také zjišťoval, o jaké další jazykové služby respondenti projevili zájem. Jedná se zejména o korektury, překlady se soudním ověřením, překlady méně běžných jazyků, tlumočení, e-learning a firemní jazykové kurzy. Respondenti oceňují, že v případě využití více služeb mají možnost získat od Channel Crossings cenové zvýhodnění a být zařazeni do věrnostního programu.
 
Další informace o průzkumu i nabídce jazykové agentury Channel Crossings najdete na www.chc.cz.