První mentoring pro děti: pro děti je rovnost přirozená

Letošní, desátý ročník Equal Pay Day (EPD) zaznamenal rekordní účast. Konference přivítala více než pětistovků návštěvnic a návštěvníků a stovky žen se inspirovaly také u mentoringových stolů. 

Jednou z metod, kterou pořádající organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) používá celoročně pro posilování postavení žen v práci a podnikání, je speed mentoring.

Poprvé si letos vyzkoušely mentoring i malé ženy ve věku od 7 do 13 let. “Povídaly jsme si hodně o tom, čím chtějí být, jak ony vnímají ženské a mužské role v práci i v rodině. Všechny je bavilo sdílet svoje názory, nápady a vize. Děvčata se rozhodně shodla třeba na tom, že i kluci mají právo plakat. Také v dalších oblastech života vnímají rovnost jako přirozenou.” shrnuje Jana Matoušová, viceprezidentka BPWCR.
 
Vzdělávání, sdílení a podpora žen je hlavním cílem veřejně prospěšné organizace BPWCR.
“Letošní mentoringový den pro děti je pilotním projektem, který dále rozvíjíme a příští rok už bude nedílnou součástí programu EPD.” dodává Jana Matoušková.

Tématem desátého ročníku Equal Pay Day byla Firemní kultura v době změny hodnot. “Uvědomujeme si, že právě firemní kultura má velký vliv na spokojenost žen s jejich zaměstnavatelem a prací. Letošní rekordní účast potvrzuje, že toto téma zajímá zaměstnance i firmy. EPD již deset let upozorňuje na platovou nerovnost mezi muži a ženami a právě situace v odměňování je nedílnou součástí firemní kultury. Jsme rády, že naše práce pomáhá postavení žen zlepšovat. ” doplňuje k letošnímu programu Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR. 

Za deset let se EPD zúčastnilo více než deset tisíc žen a mužů. Konference se těší velkému zájmu firem, pro které je diverzita důležitoou součástí základních hodnot a způsobem jejich práce. Save the date. V roce 2020 se bude konference konat ve dnech 27. a 28. března.