Revitalizace Havlíčkových sadů pokračuje

Městská část Praha 2 pokračuje v dlouhodobém procesu revitalizace Havlíčkových sadů, zahájeném v roce 2002 obnovou Viničního altánu. Postupně se rekonstrukce dočkaly všechny památkově chráněné objekty v parku – jako poslední byla v r. 2011 dokončena umělá jeskyně Grotta. Od ledna letošního roku probíhají další stavební práce, zahrnující dolní část sadů.

Opravují se zdi u Dolní Landhausky, obnovují cesty, budují skladové prostory pro mobiliář parku, změní se dětské hřiště U Štiky a staví se hřiště na pétanque. Také budou vybudovány nové veřejné záchodky a vyhlídková plošina u Botiče. Na pokrytí nákladů těchto rozsáhlých prací využívá městská část Praha 2 kromě vlastních zdrojů dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Dvě etapy ze tří jsou podpořeny částkou 63,85 milionu Kč z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Stavební činnost a s ní spojené omezení využití parkových ploch by měla skončit v srpnu 2013, část prací bude ukončena již letos na podzim a dotčené plochy budou opět zpřístupněny návštěvníkům. Celkové náklady projektu jsou rozpočteny na 112,7 milionu Kč. Dotace z Evropské unie tedy pokryje více než polovinu těchto nákladů. Stavební práce provádí sdružení firem SWIETELSKY stavební, s. r. o. a CENTRA, a. s.
 
„Dokončení rekonstrukce Havlíčkových sadů je stále jednou z priorit Prahy 2. Snažíme se prostředí pro naše obyvatele i další návštěvníky našich parků trvale vylepšovat,“ uvedla starostka MČ Praha 2 Jana Černochová. „Získání dotace je s ohledem na letošní snížení rozpočtových příjmů ze strany magistrátu pro nás velmi důležité, můžeme pokračovat v revitalizaci podle plánu,“ dodala starostka.